Akademická encyklopedie českých dějin.

Sv. 1 A-C

vědecký redaktor Jaroslav Pánek; úvod Svatava Raková

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document
All parts
Contents
HESLÁŘ A-C Odkazová hasla jsou vyznačena kurzivou A abatyše 13 abbé 13 abolice 13 abrahamité 13 absoluce 13 absolutismus 14 abstraktní umční 17 adamité 18 administrat iva 19 administrátor 19 adventisté 19 advokácie 20 aféra Marmaggiho 20 aféra Stříbrného 21 afghanistika 21 afrikanistika 21 agrarismus 22 agrární cla 24 agrární historiografie 24 agrární hnuti 25 agrární krize 26 agrárni spolky 26 agrárni strana 26 acht 27 akademická legie 27 akademické svobody 27 akademie 28 akademismus 28 akcidcnčni platy 29 akciová společnost 29 akciový kapitál 30 akcíz 30 Akční program KSČ 31 akolyta 32 aktivismus 32 aktuár 32 akulturace 32 akumulace kapitálu 33 albanistika 34 alchymie 35 Alldeutsche Partei 36 almužna 36 alod 36 alodni statek 37 alpské zemč 37 altranstädtská konvence 39 alumnál.....................................39 alumnus.....................................40 alžbčtinky..................................40 americká armáda v západních Čechách.........40 Americký klub dam...........................42 amerikanislika..............................43 amnestie....................................44 amosité.....................................45 anabaptisté.................................45 anabáze.....................................45 anály.......................................45 analýza.....................................46 anarchie....................................46 anarchismus.................................46 anarchukomunismus...........................47 Andrássyho nóta.............................48 anekční krize...............................48 anenské patenty.............................49 anglistika..................................50 Annales.....................................52 annáta......................................52 anšlus......................................52 antitášismus................................53 antifonář...................................55 antika v českém kulturním dčdictví..........55 antiklcrikalismus...........................58 antimilitarismus............................59 antisemitismus..............................59 antitrinitarismus...........................63 antropologie................................64 apclační soud...............................67 apologie stavů..............................68 appeasement.................................70 aprovizační komise..........................71 ARA.........................................71 arabistika..................................71 arcibiskup..................................73 arcibiskupský seminář.......................74 arcibiskupství..............................74 arcibiskupství hnězdenské...................74 arcibiskupství mohučské.....................74 arcibiskupství moravské.....................74 arcibiskupství olomoucké....................74 arcibiskupství pražské......................74 arcičišník..................................74 arcidčkan...................................75 7 arcidiecéze 75 Asociace učitelů dějepisu České arcijáhen republiky (ASUD) 102 arcijáhcnství 75 assessor 103 arciknčz 76 astrologie 103 arcikníže 76 astronomie 104 arcivévoda 76 ASUD 104 archeologie 76 asyriologie 104 archetyp 79 Ašsko 105 archilektura 80 ateismus 105 archiv 81 atentát 106 Archivní správa 82 atentát na Heydricha 107 Archivní škola 84 atentát na Rašína 107 archivnictví 84 Athenaeum 108 ariani 89 atributy 109 Árijská fronta 89 auditor 109 árijské zákony 90 augšpurská konfese 109 aristokracie 90 augšpurský náboženský mír Ill aristokrat 9? »•••••••••••••¦••••••••••••••¦a« * A* augustiniáni Ill aristokratický dvůr 92 augustiniánky 114 arizace 95 austrofederalismus 114 ARLZ 95 austromarxismus 115 armáda 95 austroslavismus 115 Armáda spásy 95 austrosocialismus 118 armenistika 96 autarkic 118 arpádovská dynastie 97 autentika 118 arrha 98 autobiografie 118 ars moriendi 98 automobilismus 121 art deco 98 autonomie 123 artistická fakulta 98 autonomisté 124 asanace 99 autonomní vlády 124 asemitismus 101 Autonomní zemědělský svaz 125 askeze »•••••••••••••••••••••••••••••101 avantgarda 125 Avaři 126 ? babenberská dynastie 128 bankovní domy 141 babenberské dčdictví 128 bankovní kapitál 141 Badcniho jazyková nařízení 128 bankovní zákony 141 Badcniho volební reforma 129 bankovnictví 142 Bachův absolutismus 130 Banskobystrický kraj 156 bailliva 131 baptisté 156 bakalář 131 baráčnické obce 156 balkanistika 131 barikády 157 balkánské války 134 barmanistika 157 baltistika 135 bamabité 158 bamberské biskupství 136 barokní gotika 159 banka 136 barokní historiografie 160 Banka Slavia 138 baroko 160 bankocetle 138 baron 166 bankovka 139 bartolomčjský snčm 166 8 Basilejský koncil 166 biskupství olomoucké 203 Baťovy závody 168 biskupství ostravsko-opavské 203 bavorská misie 169 biskupství pasovské 203 bazilika 170 biskupství pražské 203 beánie 170 biskupství řezenské 203 bcatifikace 171 biskupství vratislavské 203 beghardi 171 bitva 203 Bechyňsko 171 bitva na Bílé hoře 204 Bechyňský kraj 171 bitva na BojiSti 207 bekynč 172 bitva na Doss ’Alto 207 bělohorský mýtus 172 bitva na Lechu 207 bělorusistika 174 bitva na Moravském poli 208 Bělsko 175 bitva na PiavČ 209 benediktini 175 bitva na Vítkové 209 benediktinky 178 bitva o Anglii 209 beneficiát 179 bitva o Kyjev 210 beneficium 179 bitva tří císařů 211 Benešovy dekret)’ (takzvané) 180 bitva ? Arrosu 211 bengali* tiká 180 bitva u Bachmače 211 berchtesgadenská jednáni 180 bitva u Bratislavy 211 berlínský mír 180 bitva u Brůdku 212 berné 180 bitva u Domažlic 212 berní a urbariální patent 180 bitva u Grunwaldu 213 berní kraj 181 bitva u Hořic 213 berní reces 181 bitva u Hradce Králové 214 berní rula 182 bitva u Chlumce 215 bcmík 184 bitva u Chotusic 215 Berounsko 184 bitva u Jankova 216 Berounský kraj 185 bitva u Kolína 216 Besední dům 185 bin a u Krcséaku (Cré$y) 217 Bestia triumphans 185 bitva u Kressenbrunnu 218 bezkráloví 185 bitva u Křeče 219 bezvércckc hnuti 185 bitva u Kutné Hory 219 bible 186 bitva u Lehnice 220 Bible kralická 188 bitva u Lipan 220 biblicismus 189 bitva u Loděnice ( 1179) 221 biblická studia 189 bitva u Loděnice ( 1185) 222 bibliografie 190 bitva u Lovosic 222 biedenneier 192 bitva u MaleSova 222 Bílí Charváti 193 bitva u Moháče 223 Bilsko 193 bitva u Molvic 224 biografická metoda 193 bitva u Mostu 224 biografie 193 bitva u Miihldortu 225 biologie 197 bitva u Přcstanova a Chlumce 225 biskup 201 bina ? Sadové 226 biskupství 202 bitva u Slavkova 226 biskupství bamberské 203 bitva u Sudoměře 227 biskupství brněnské 203 bitva u Štérbohol 227 biskupství českobudějovické 203 bitva u Tachova 228 biskupství královéhradecké 203 bitva ? Tannenbergu (1410) 228 biskupství litoměřické 203 bitva ? Terroni! 228 biskupství litomyšlské 203 bitva u Trotiny 229 biskupství míšeňské 203 bitva u Třebelc $ 229 biskupství moravské 203 bitva u Ústí nad Labem 230 9 bitva u Varvarova 230 bitva u Vilémova 231 bitva u Vousiers 231 bitva u Vysoké 231 bitva u Vyšehradu 231 bitva u Wogastisburku 232 bitva u Záblatí 232 bitva u Zborová 233 blahořečení 234 blouznivectví 234 boékajovci 234 Bohemia 235 bohemismus 235 bohemistická historiografie v zahraničí 236 bohemistika 236 bohemocentrismus 243 Böhmerwaldgau 244 Böhmische Union-Bank 244 bohoslužba 246 boj o hlasovací právo 244 boj o Lidový dům 244 boj o Sokolovo 245 boje u Arrasu 245 boje u Doss' Alta 246 boje u Terronu 246 Bojové 247 Boleslavsko 247 Boleslavský kraj 248 bolševizacc KSČ 248 bolzanisté 249 Bolzanův proces 250 bombardováni 250 boromejky 250 botanika 251 boží soud 251 brakteát 252 bramborová válka 252 Braniborské markrabstvi 252 Braniborsko 252 branné zákony 253 bratislavsko-bmčnská operace 257 Bratislavský kraj 257 c campoformijský mír 286 eášský mír 286 cedulová banka 286 cech 287 cechovní artikule 289 bratislavský mír (1271) 258 bratislavský mír (1805) 258 bratrské pokladny 258 bratříci 258 breviár 259 Briand-Kcllogův pakt 259 Brněnská beseda 259 brněnská operace 259 brněnská smlouva ( 1364) 260 brněnské biskupství 260 Brněnské výstaviště 262 Brněnsko 263 Brněnský kraj 264 brněnský program 264 brněnský úděl 264 Břetislavova dekreta 264 břevnovský sjezd (1878) 265 březnová ústava (Stadionova) 265 Břežské knížectví 266 Břežsko 266 Budějovicko 267 Budějovický kraj 267 BudyŠínsko 267 buchhalterie 268 bula 268 bulharistika 269 bulharská emigrace v Československu 271 Bund der Auslanddcutschen 272 Bund der Deutschen 272 Bund der Landwirte 272 bursa 272 buršenšafty 272 burza 273 buržoazie 274 Bydžovsko 277 Bydžovský kraj 278 byrokracie 278 byrokratizace 281 Bytomsko 282 bytová výstavba 283 byzantologie 283 byzantská misie 285 cechovní mistr 289 cechovní prímus 289 cechovní regule 289 cechovní statuta 289 celestini 290 io celibát....................................290 celní spolek...............................291 celní unie.................................291 celnictví..................................292 ccloslezská stavovská shromáždční................................295 cenový systém..............................296 centralismus...............................296 central isté...............................297 centralizace státu.........................297 centrální mocnosti.........................305 Centrokooperativ...........................305 Centrum medicvistických studií.....................................305 cenzor.....................................306 cenzura....................................306 ceremoniář.................................311 cestování..................................311 Cikáni.....................................319 cikánské tábory............................319 cirkarie...................................320 církev.....................................320 Cirkev česko-moravská......................328 Cirkev československá......................328 Církev československá (husitská).................................328 církev podobojí............................331 církevní dčjiny............................331 církevní hierarchie........................337 církevní právo.............................337 církevní procesy...........................338 církevní provincie.........................338 církevní reforma............................339 církevní rok................................340 cirkevní řád (1575).........................342 církevní řády...............................342 církevní soudnictví.........................346 církevní správa.............................349 církevní symboly............................355 církevní Školství...........................357 církevní úřady..............................359 církevní zákonodárství......................360 císařský reskript...........................361 Cislajtanie.................................362 cisterciáci.................................362 cisterciačky................................365 civilizace..................................365 Clevelandská dohoda.........................367 clo.........................................367 clunyjská reforma...........................368 Collegium Carolinum.........................368 Corona regni Bohemiae.......................370 Corpus iuris canonici.......................370 Corpus iuris civilis........................371 cuda........................................371 cudar.......................................372 cukrovamictví...............................372 curyšský mír................................374 cyriaci.....................................374 cyrilice....................................374 cyrilometodčjská misie......................374 cyrilometodčjská tradice....................378 Czechoslovak History Conference..................................383 11
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpm01145914
3 CZ-PrHAC
5 20210307145932.4
7 ta
8 130330s2009----xr a|||f||||||||||||cze||
20 ## $a 978-80-7286-147-7
40 ## $a ABB115 $b cze
41 0# $a cze
44 ## $a xr
72 #7 $a 030 $x Všeobecná příručková díla $2 Konspekt $9 12
245 00 $a Akademická encyklopedie českých dějin. $n Sv. 1, $p A-C / $c vědecký redaktor Jaroslav Pánek; úvod Svatava Raková
260 ## $a Praha : $b Historický ústav, $c 2009
300 ## $a 384 s. : $b il.
490 1# $a Práce Historického ústavu AV ČR. Řada E - Encyclopaedica ; $v 2
653 0# $a dějiny české
655 #7 $a encyklopedie
659 $a xblc $x oborové slovníky
659 $a yba $x přehledná zpracování dějin českých zemí (chronologicky)
659 $a mm $x přehledná zpracování (tematicky)
700 1# $a Pánek, Jaroslav, $d 1947- $7 jk01091642 $4 edt
700 1# $a Raková, Svatava, $d 1947- $7 jn99240000944 $4 aui
787 1# $t Akademická encyklopedie českých dějin. Sv. 1, A-C / $d Praha : Historický ústav, 2009 $z 978-80-7286-147-7
830 #0 $a Práce Historického ústavu AV ČR. Řada E - Encyclopaedica. ; $v 2.
910 ## $a ABB115
990 $a 6
990 $a 5
992 $a E 11823
992 $a E 11822
993 $a 145914
997 $a VH
998 $a n
998 $b a
998 $c m
1001 $a BIB145914
1773 $9 2009
1964 $a xblc
1964 $a ybamm
1964 $a mmyba
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link