Akademická encyklopedie českých dějin.

vědecký redaktor Jaroslav Pánek; úvod Svatava Raková

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document / AEČD
All parts
Contents
HESLÁŘ A-C Odkazová hesla jsou vyznačena kurzivou. A abatyše..........................................13 alumnát.................................. abbé.............................................13 alumnus.................................. abolice..........................................13 alžbětinky............................... abrahamité.......................................13 americká armáda v západních Čechách absoluce.........................................13 Americký klub dam........................ absolutismus.....................................14 amerikanistika........................... abstraktní umění.................................17 amnestie................................. adamité..........................................18 amosité.................................. administrativa...................................19 anabaptiste.............................. administrátor....................................19 anabáze.................................. adventisté.......................................19 anály.................................... advokacie........................................20 analýza.................................. aféra Mannaggiho.................................20 anarchie................................. aféra Stříbrného.................................21 anarchismus.............................. afghanistika.....................................21 anarchokomunismus........................ afrikanistika....................................21 Andrássyho nóta.......................... agrarismus.......................................22 anekční krize............................ agrární cla......................................24 anenské patenty.......................... agrární historiografie...........................24 anglistika............................... agrární hnutí....................................25 Annales.................................. agrární krize....................................26 annata................................... agrárni spolky...................................26 anšlus................................... a grál -ni strana................................26 antifašismus............................. acht.............................................27 antifonář................................ akademická legie.................................27 antika v českém kulturním dědictví....... akademické svobody...............................27 antiklerikalismus........................ akademie.........................................28 antimilitarismus......................... akademismus......................................28 antisemitismus........................... akcidenční platy.................................29 antitrinitarismus........................ akciová společnost...............................29 antropologie............................. akciový kapitál..................................30 apelační soud............................ akcíz............................................30 apologie stavů........................... Akční program KSČ................................31 appeasement.............................. akolyta..........................................32 aprovizační komise....................... aktivismus.......................................32 ARA...................................... aktuár...........................................32 arabistika............................... akulturace.......................................32 arcibiskup............................... akumulace kapitálu...............................33 arcibiskupský seminář.................... albanistika......................................34 arcibiskupství........................... alchymie.........................................35 arcibiskupství hnězdenské................ AIIdeutsche Partei...............................36 arcibiskupství mohučské.................. almužna..........................................36 arcibiskupství moravské.................. alod.............................................36 arcibiskupství olomoucké................. alodní statek....................................37 arcibiskupství pražské................... alpské země......................................37 arcičíšník............................... altranstädtská konvence..........................39 arciděkan................................ 39 40 40 40 42 43 44 45 45 45 45 46 46 46 47 48 48 49 50 52 52 52 53 55 55 58 59 59 63 64 67 68 70 71 71 71 73 74 74 74 74 74 74 74 74 75 7 arcidiecéze........................................75 arcijáhen..........................................75 arcijáhenství......................................75 arcikněz...........................................76 arcikníže..........................................76 arcivévoda.........................................76 archeologie........................................76 archetyp...........................................79 architektura.......................................80 archiv.............................................81 Archivní správa....................................82 Archivní škola.....................................84 archivnictví.......................................84 ariani.............................................89 Árijská fronta.....................................89 árijské zákony.....................................90 aristokracie.......................................90 aristokrat.........................................92 aristokratický dvůr................................92 arizace............................................95 ARI.Z..............................................95 armáda.............................................95 Armáda spásy.......................................95 armenistika........................................96 arpádovská dynastie................................97 arrha..............................................98 ars moriendi.......................................98 art deco...........................................98 artistická fakulta.................................98 asanace............................................99 asemitismus.......................................101 askeze............................................101 Asociace učitelů dějepisu České republiky (ASUD)...........................102 assessor........................................103 astrologie......................................103 astronomie......................................104 ASUO........................................... 104 asyriologie.....................................104 Ašsko...........................................105 ateismus....................................... 105 atentát....................................... 106 atentát na Heydricha..........................107 atentát na Rašína.............................107 Athenaeum..................................... 108 atributy....................................... 109 auditor........................................ 109 augšpurská konfese............................109 augšpurský náboženský mír.....................111 augustiniáni..................................111 augustiniánky................................. 114 austrofederalismus............................114 austromarxismus.................................115 austroslavismus...............................115 austrosocialismus...............................118 autarkie........................................118 autentika.....................................118 autobiografie...................................118 automobilismus................................. 121 autonomie.......................................123 autonomisté.....................................124 autonomní vlády................................ 124 Autonomní zemědělský svaz.......................125 avantgarda......................................125 Avaři...........................................126 В babenberská dynastie............................128 babenberské dědictví............................128 Badeniho jazyková nařízení......................128 Badeniho volební reforma........................129 Bachův absolutismus.............................130 bailliva........................................131 bakalář.........................................131 balkanistika....................................131 balkánské války.................................134 baltistika......................................135 bamberské biskupství............................136 banka...........................................136 Banka Slavia....................................138 bankocetle......................................138 bankovka........................................139 bankovní domy..................................141 bankovní kapitál...............................141 bankovní zákony................................141 bankovnictví...................................142 Banskobystrický kraj...........................156 baptisté.......................................156 baráčnické obce................................156 barikády.......................................157 barmanistika...................................157 bamabité...................................... 158 barokní gotika.................................159 barokní historiografie.........................160 baroko.........................................160 baron..........................................166 bartolomejský sněm.............................166 8 Basilejský koncil................................166 Baťovy závody....................................168 bavorská misie...................................169 bazilika.........................................170 beánie...........................................170 beatifikace......................................171 beghardi.........................................171 Bechyňsko........................................171 Bechyňský kraj...................................171 bekyné...........................................172 bělohorský mýtus.................................172 bělorusistika....................................174 Bělsko...........................................175 benediktini......................................175 benediktinky.....................................178 bénéficiât.......................................179 benefícium.......................................179 Benešovy dekrety (takzvané).....................180 bengalistika.....................................180 berchtesgadenská jednáni........................180 berlínský mír....................................180 berně............................................180 berní a urbarialni patent.......................180 berní kraj.......................................181 berní reces......................................181 bemí rula........................................182 bemík............................................184 Berounsko........................................184 Berounský kraj...................................185 Besední dům......................................185 Bestia triumphans................................185 bezkráloví.......................................185 bezvěrecké hnutí.................................185 bible............................................186 Bible kralická...................................188 biblicismus......................................189 biblická studia..................................189 bibliografie.....................................190 biedermeier......................................192 Bílí Charváti....................................193 Bílsko...........................................193 biografická metoda...............................193 biografie........................................193 biologie.........................................197 biskup...........................................201 biskupství.......................................202 biskupst\’i bamberské............................203 biskupství brněnské..............................203 biskupství českobudějovické......................203 biskupství královéhradecké.......................203 biskupství litoměřické...........................203 biskupství litomyšlské...........................203 biskupství míšeňské..............................203 biskupství moravské..............................203 biskupství olomoucké.............................203 biskupství ostravsko-opavské.....................203 biskupství pasovské..............................203 biskupství pražské...............................203 biskupství řezenské..............................203 biskupství vratislavské..........................203 bitva............................................203 bitva na Bílé hoře...............................204 bitva na Bojišti.................................207 bitva na Doss ' Alto.............................207 bitva na Lechu...................................207 bitva na Moravském poli..........................208 bitva na Piavě...................................209 bitva na Vítkově.................................209 bitva o Anglii...................................209 bitva o Kyjev....................................210 bitva tři císařů.................................211 bitva u Arrasu...................................211 bitva u Bachmače.................................211 bitva u Bratislavy...............................211 bitva u Brůdku...................................212 bitva u Domažlic.................................212 bitva u Grunwaldu................................213 bitva u Hořic....................................213 bitva u Hradce Králové...........................214 bitva u Chlumce..................................215 bitva u Chotusic.................................215 bitva u Jankova..................................216 bitva u Kolína...................................216 bitva u Kresčaku (Créçy).........................217 bitva u Kressenbrunnu............................218 bitva u Křeče....................................219 bitva u Kutné Hory...............................219 bitva u Lehnice..................................220 bitva u Lipan....................................220 bitva u Loděnice ( 1179).........................221 bitva u Loděnice ( 1185).........................222 bitva u Lovosic..................................222 bitva u Malešova.................................222 bitva u Moháče...................................223 bitva u Molvic...................................224 bitva u Mostu....................................224 bitva u Mtihldorfu...............................225 bitva u Přestanova a Chlumce.....................225 bitva и Sadové...................................226 bitva u Slavkova.................................226 bitva u Sudoměře.................................227 bitva u Štěrbohol................................227 bitva u Tachova..................................228 bitva u Tannenbergu (1410).......................228 bitva и Terronii.................................228 bitva u Trotiny..................................229 bitva u Třebele..................................229 bitva u Ústí nad Labem...........................230 9 bitva u Varvažova.............................230 bitva u Vilémova..............................231 bitva и Vousiers..............................231 bitva u Vysoké................................231 bitva u Vyšehradu.............................231 bitva u Wogastisburku.........................232 bitva u Záblatí...............................232 bitva u Zborová...............................233 blahořečení...................................234 blouznivectví.................................234 bočkajovci....................................234 Bohemia.......................................235 bohemismus....................................235 bohem ist ická historiografie v zahraničí...............................236 bohemistika...................................236 bohemocentrismus..............................243 Böhmerwaldgau.................................244 Böhmische Union-Bank..........................244 bohoslužba....................................246 boj o hlasovací právo.........................244 boj o Lidový dům..............................244 boj o Sokolovo................................245 boje u Arrasu.................................245 boje u Doss’ Alta.............................246 boje u Terronu................................246 Bojové........................................247 Boleslavsko...................................247 Boleslavský kraj..............................248 bolševizace KSČ...............................248 bolzanisté....................................249 Bolzanův proces...............................250 bombardování..................................250 boromejky.....................................250 botanika......................................251 boží soud.....................................251 brakteat......................................252 bramborová válka..............................252 Braniborské markrabství.......................252 Braniborsko...................................252 branné zákony.................................253 bratislavsko-bměnská operace..................257 Bratislavský kraj.............................257 С campoformijský mír..........................286 cášský mír..................................286 cedulová banka..............................286 cech........................................287 cechovní artikule...........................289 bratislavský mír ( 1271 ).......................258 bratislavský’ mír (1805)........................258 bratrské pokladny...............................258 bratříci........................................258 breviář.........................................259 Briand-Kellogův pakt............................259 Brněnská beseda.................................259 brněnská operace................................259 brněnská smlouva ( 1364)........................260 brněnské biskupství.............................260 Brněnské výstaviště.............................262 Brněnsko........................................263 Brněnský· kraj..................................264 brněnský program................................264 brněnský úděl...................................264 Břetislavova dekreta............................264 břevnovský sjezd ( 1878)....................... 265 březnová ústava (Stadionova)....................265 Břežské knížectví...............................266 Břežsko.........................................266 Budějovicko.....................................267 Budějovický kraj................................267 Budyšínsko......................................267 buchhalterie....................................268 bula............................................268 bulharistika....................................269 bulharská emigrace v Československu..............................271 Bund der Auslanddeutschen.......................272 Bund der Deutschen..............................272 Bund der Landwirte..............................272 bursa...........................................272 buršenšafty.....................................272 burza...........................................273 buržoazie.......................................274 Bydžovsko.......................................277 Bydiovský kraj..................................278 byrokracie......................................278 byrokratizace...................................281 Bytomsko........................................282 bytová výstavba.................................283 byzantologie....................................283 byzantská misie.................................285 cechovní mistr..................................289 cechovní přímus.................................289 cechovní regule.................................289 cechovní statuta................................289 celestini.......................................290 10 celibát..........................................290 celní spolek.....................................291 celní unie.......................................291 celnictví........................................292 celoslezská stavovská shromáždění......................................295 cenový systém....................................296 centralismus.....................................296 centraliste......................................297 centralizace státu...............................297 centrální mocnosti...............................305 Centrokooperativ.................................305 Centrum medievistických studií...........................................305 cenzor...........................................306 cenzura..........................................306 ceremoniář.......................................311 cestování........................................311 Cikáni...........................................319 cikánské tábory..................................319 cirkarie.........................................320 církev...........................................320 Církev česko-moravská............................328 Církev československá............................328 Církev československá (husitská).......................................328 církev podobojí..................................331 církevní dějiny..................................331 církevní hierarchie..............................337 církevní právo...................................337 církevní procesy.................................338 církevní provincie...............................338 církevní reforma.................................339 církevní rok.....................................340 církevní řád (1575)..............................342 církevní řády....................................342 církevní soudnictví..............................346 církevní správa..................................349 církevní symboly.................................355 církevní školství................................357 církevní úřady...................................359 církevní zákonodárství...........................360 císařský reskript................................361 Cislajtanie......................................362 cisterciáci......................................362 cisterciácky.....................................365 civilizace.......................................365 Clevelandská dohoda..............................367 clo..............................................367 clunyjská reforma................................368 Collegium Carolinum..............................368 Corona regni Bohemiae............................370 Coipus iuris canonici............................370 Corpus iuris civilis.............................371 cúda.............................................371 cúdař............................................372 cukrovamictví....................................372 curyšský mír.....................................374 cyriaci..........................................374 cyrilice.........................................374 cyrilometodějská misie...........................374 cyrilometodějská tradice.........................378 Czechoslovak History Conference.......................................383
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpm01145914
3 CZ-PrHAC
5 20210307145932.4
7 ta
8 130330s2009----xr a|||f||||||||||||cze||
20 ## $a 978-80-7286-147-7
40 ## $a ABB115 $b cze
41 0# $a cze
44 ## $a xr
72 #7 $a 030 $x Všeobecná příručková díla $2 Konspekt $9 12
245 00 $a Akademická encyklopedie českých dějin. $n Sv. 1, $p A-C / $c vědecký redaktor Jaroslav Pánek; úvod Svatava Raková
260 ## $a Praha : $b Historický ústav, $c 2009
300 ## $a 384 s. : $b il.
490 1# $a Práce Historického ústavu AV ČR. Řada E - Encyclopaedica ; $v 2
653 0# $a dějiny české
655 #7 $a encyklopedie
659 $a xblc $x oborové slovníky
659 $a yba $x přehledná zpracování dějin českých zemí (chronologicky)
659 $a mm $x přehledná zpracování (tematicky)
700 1# $a Pánek, Jaroslav, $d 1947- $7 jk01091642 $4 edt
700 1# $a Raková, Svatava, $d 1947- $7 jn99240000944 $4 aui
787 1# $t Akademická encyklopedie českých dějin. Sv. 1, A-C / $d Praha : Historický ústav, 2009 $z 978-80-7286-147-7
830 #0 $a Práce Historického ústavu AV ČR. Řada E - Encyclopaedica. ; $v 2.
910 ## $a ABB115
990 $a 6
990 $a 5
992 $a E 11823
992 $a E 11822
993 $a 145914
997 $a VH
998 $a n
998 $b a
998 $c m
1001 $a BIB145914
1773 $9 2009
1964 $a xblc
1964 $a ybamm
1964 $a mmyba
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link