Velké dějiny zemí Koruny české.

Lenka Bobková

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document / AEČD
All parts
Contents
OBSAH ÚVODEM...............................................................9 Hlava první ČESKÁ KORUNA V RUKOU JANA LUCEMBURSKÉHO I. Osirelý trůn.................................................11 1/1 Evropa kolem roku 1310.......................................11 1/2 Uprázdněný říšský trůn a lucemburský hrabě Jindřich .........17 1/3 Nástup Jana Lucemburského v Čechách .........................22 II. Mladý král (1310-1320) ..................................... 26 II/l Inaugurační diplomy a Janova korunovace......................26 II/2 Obnova království ...........................................31 II/3 Cesta Jindřicha VIL za císařskou korunou ....................36 II/4 Český kurfiřt a hrabě lucemburský............................42 II/5 Střet krále s českou šlechtou ...............................49 II/6 Manželská roztržka...........................................58 II/7 Království bez pražského biskupa ............................67 III. V zájmu dynastie (1320-1333).........,,..................... 74 III/l Ve znamení svatebního veselí.................................74 III/2 První teritoriální úspěch - navrácení Budyšínska ............78 III/3 V táboře Ludvíka Bavora a říšská zástava Cheb................82 III/4 Král Jan a kralevic Václav ve Francii .......................90 III/5 Král Jan a Ludvík Bavor po bitvě u Miihldorfu ...............95 III/6 Piastovská knížectví ve Slezsku a Opolsku...................104 III/7 Připojení Zhořelecká a vznik České koruny...................108 III/8 Intermezzo - Plíseňsko a Vogtland ..........................110 IH/9 Korutánske dědictví a italská signorie .......................112 III/10 Janův dvůr a panování v českém království......................128 III/l 1 Král Jan a hrabství lucemburské ...............................136 IV. Král a kralevic (1333-1346)....................................142 IV/1 Návrat........................................................143 IV/2 Druhý sňatek krále Jana.......................................146 IV/3 Korutánske dědictví ..........................................152 IV/4 Česko-polské vyrovnání (1335-1339) .......................... 156 IV/5 Rodinné neshody...............................................163 IV/6 Neklidná Evropa ..............................................169 IV/7 Jablko sváru-Tyroly...........................................174 IV/8 České království a korunní země pod správou kralevice Karla ... 181 IV/9 Vedlejší země a zahraniční politika ..........................185 IV/10 Založeni pražského arcibiskupství..............................189 IV/11 Na cestě ? římské koruně ......................................194 IV/12 Bitva u Kresčaku ..............................................201 IV/13 Rytířský král Jan..............................................210 Hlava druhá KRÁL A CÍSAŘ KAREL IV. I. IDvojí trůn ( 1346-1354)................................... 213 1/1 Lucemburský dědic a protikrál...............................213 1/2 Korunovace českým králem....................................221 1/3 Česká koruna, centrum moci lucemburské dynastie ............230 1/4 Proti Wittelsbachum ...................................... 237 1/5 Budyšínské úmluvy a předání říšských insignií...............250 1/6 Černá smrt .................................................254 1/7 Setkání pražského dvora s italskými humanisty...............262 1/8 Karlova nemoc...............................................266 1/9 Odklad římské jízdy ........................................268 1/10 Karlův třetí sňatek .......................................270 1/11 Rozmach České koruny v prvém desetiletí Karlovy vlády.......278 II. Císařský majestát (1354-1360)............................. 290 II/l Římská jízda ..............................................290 II/2 Návrat do Prahy............................................307 II/3 Maiestas Carolina a nástupnický řád .......................311 II/4 Zlatá bula pro Říši .......................................318 H/5 Diplomacie na východ a jih od Prahy........................324 II/6 Intermezzo - odboj Vítkovců................................327 II/7 Říšský sněm v Metách ......................................330 II/8 Péče o Českou korunu a její rozšíření....... II/9 Druhá vogtlandská válka .................... 11/10 Nepokojný zet.............................. III. Vzestup dynastie (1361-1373) ............ III/l Narození Václava IV. ...................... III/2 Franky a Pomohani v Karlové politice a zdejší systém českých opěrných bodů.... III/3 Rudolf Habsburský a protilucemburská koalice III/4 Severní Evropa - nový směr teritoriální a dynastické politiky Karla IV. ......... ?/5 Čtvrtý sňatek Karla IV. ..................... ?/6 Habsbursko-lucemburské úmluvy z roku 1364 III/7 Arelatská korunovace ...................... III/8 Druhá římská jízda......................... IH/9 Dědictví Bolka Svídnického.................. III/10 Braniborské markrabství .................. 340 .346 .350 358 358 363 368 371 374 378 386 392 402 410 IV. Poslední léta vlády Karla IV. (1373-1378) 426 IV/1 IV/2 IV/3 IV/4 IV/5 IV/6 IV/7 Volba Václava IV. římským králem.......... Nástupnický řád.......................... Královská koruna pro Zikmunda ............ Cesta Karla IV. a Václava IV. do Francie. . . . Papežské schizma ........................ Na rozhraní života pomíjivého a věčného -pohřeb a památka císaře a krále Karla IV. . . Karel IV, panovník pozdního středověku . . 426 431 437 439 451 456 462 Hlava třetí KRÁLOVSKÉ PANOVÁNÍ A SPRÁVA ČESKÉ KORUNY ZA KARLA IV. I. Rezidence..................................... 1/1 Rezidenční sídlo Praha ......................... 1/2 Karlštejn ...................................... 1/3 Norimberk - druhá královská rezidence?.......... 1/4 Panovnická sídla v korunních zemích ............ II. Dvůr.......................................... II/l Složení dvora císaře a krále Karla IV.......... II/2 Panovníkovi rádci, úředníci a diplomaté........ II/3 Moravský markraběcí dvůr Jana Jindřicha a knížecí dvory na území České koruny ........ II/4 Dvůr na cestách ............................... . 467 . 469 . 484 . 492 . 494 . 503 . 503 .515 525 527 H/5 Dvorské slavnosti a zábavy.................................535 II/6 Lidská marnivost a móda...................................545 III. Česká koruna a její správa ...............................552 III/l Koruna království českého.................................552 III/2 Centrální úřady a instituce...............................554 III/3 Zemské úřady a instituce..................................561 III/4 Správa korunních zemí ....................................563 III/5 Královská doména a královské hospodářství.................569 III/6 Vojenské zajištění království a zemské landfrýdy..........579 POZNÁMKY..........................................................589 SEZNAM ZKRATEK....................................................663 SEZNAM ILUSTRACÍ..................................................669 REJSTŘÍK..........................................................679
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpm0172735
3 CZ-PrHAC
5 20210307153705.1
7 ta
8 130330s2003----cze||||f||||||||||||xr|||
20 ## $a 80-7185-501-4
40 ## $a ABB115 $b cze
41 0# $a cze
44 ## $a xr
72 #7 $a 94(437) $x Dějiny Česka a Slovenska $2 Konspekt $9 8
100 1# $a Bobková, Lenka, $d 1947- $7 jn20000710013 $4 aut
245 10 $a Velké dějiny zemí Koruny české. $n Sv. 4/a., $p 1310-1402 / $c Lenka Bobková
260 ## $a Praha : $b Paseka, $c 2003
300 ## $a 693 s. : $b il.
581 ## $a Rec.: <Mezník Jaroslav,> <ČMM> 123, <2004>, č. 1, s. 209-212;
581 ## $a rec.: <Šmahel František,> <ČČH> 102, <2004>, č. 4, s. 828-830;
581 ## $a rec.: <Dvořáčková-Malá Dana,> <Historica> 12, 2005 [vyd. <2006>], s. 189-191;
581 ## $a rec.: <Dvořáčková-Malá Dana,> <MHB> 11, <2007>, s. 250-252.
648 #4 $a 1310-1402
653 0# $a dějiny, obecné přehledy
653 0# $a dějiny české
655 #7 $a monografie
659 $a ybda $x české země 1306-1419
659 $a mm $x přehledná zpracování (tematicky)
787 1# $t Velké dějiny zemí Koruny české. sv. 1., do roku 1197 / $a Bláhová, Marie, $d Praha : Paseka, 1999 $z 80-7185-265-1
789 $i Recenze: $a Mezník, Jaroslav, $t Časopis Matice moravské $d (2004), $g 123, č. 1 s. 209-212 $z 80-7185-501-4
789 $i Recenze: $a Šmahel, František, $t Český časopis historický $d (2004), $g 102, č. 4 s. 828-830 $z 80-7185-501-4
789 $i Recenze: $a Dvořáčková-Malá, Dana, $t Historica. Historical Sciences in the Czech Republic. Series nova $d 2005 [vyd. 2006], $g 12, s. 189-191 $z 80-7185-501-4
789 $i Recenze: $a Dvořáčková-Malá, Dana, $t Mediaevalia Historica Bohemica $d (2007), $g 11, s. 250-252 $z 80-7185-501-4
910 ## $a ABB115
990 $a 6
992 $a C 92225
994 $a 40617
997 $a VH
998 $a n
998 $b a
998 $c m
1001 $a BIB72735
1773 $9 2003.
1964 $a ybdamm
1964 $a mmybda
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link