Česká reformace

Tomáš Sterneck

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document
All parts
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpw20429033
3 CZ-PrHAC
5 20201123181809.8
8 170914s2011----xr |||||||||||||||||cze||
40 ## $a ABB115 $b cze $e rda
41 0# $a cze
72 #7 $a 27-9 $x Dějiny křesťanské církve $2 Konspekt $9 5
100 1# $a Sterneck, Tomáš, $d 1972- $7 js20020408015 $4 aut $e Autor
245 10 $a Česká reformace / $c Tomáš Sterneck
249 $a Literatura
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a jiný $b x $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
653 ## $a náboženství
653 ## $a dějiny náboženské
653 ## $a reformace česká
653 ## $a reformace evropská
653 ## $a husitství
653 ## $a utrakvismus
653 ## $a liturgie
653 ## $a Česká konfese (1575)
653 ## $a Rudolfův majestát (1609)
655 #7 $a hesla slovníková
659 $a yba $x přehledná zpracování dějin českých zemí (chronologicky)
659 $a rr $x církevní a náboženské dějiny
771 $t České země / $a Semotanová, Eva,
771 $t Reformace
771 $t Husitství
771 $t Utrakvismus
771 $t Jednota bratrská / $a Just, Jiří,
771 $t Kalvinismus / $a Just, Jiří,
771 $t Staroutrakvismus
771 $t Novoutrakvismus
771 $t Luterství
771 $t Česká konfese / $a Kůrka, Pavel B.,
771 $t Majestát na náboženskou svobodu
771 $t Novokřtěnci
771 $t Habrovanští / $a Just, Jiří,
771 $t České stavovské povstání / $a Pánek, Jaroslav,
771 $t Rekatolizace
771 $t Toleranční patent
771 $t Bitva na Bílé hoře / $a Pánek, Jaroslav,
773 0# $t Akademická encyklopedie českých dějin. Sv. 2, Č/1 (čarodějnické procesy - česko-portugalské vztahy) / $d Praha : Historický ústav, 2011 $k Práce Historického ústavu AV ČR. Řada E - Encyclopaedica. ; 3 $h 378 s. : il. $z 978-80-7286-193-4 $g s. 51-52
778 $t Česká konfesse, její vznik, podstata a dějiny / $a Hrejsa, Ferdinand, $d Praha : Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1912 $h xxvii, 817 stran $k Rozpravy České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění ; třída I, číslo 46
778 $t Česká reformace / $a Hrejsa, Ferdinand, $d V Praze : Jos. R. Vilímek, [1914] $h 104, iv stran $k Za vzděláním : knížky pro každého
778 $t Dějiny křesťanství v Československu. I., Doba předhusitská / $a Hrejsa, Ferdinand, $d V Praze : Husova českosl. evangelická fakulta bohoslovecká, 1947 $h 322 s. ; 22 cm $k Spisy Husovy československé evangelické fakulty bohoslovecké. Řada A ; sv. 1
778 $t Dějiny křesťanství v Československu. II, Hus a husitství : (Čechové v zápasu o ryzí křesťanství) / $a Hrejsa, Ferdinand, $d V Praze : Husova československá evangelická fakulta bohoslovecká, 1947 $h 368 s. ; 22 cm $k Spisy Husovy československé evangelické fakulty bohoslovecké. Řada A ; sv. 2
778 $t Dějiny křesťanství v Československu. III. [díl], Rokycana. Husitský král. Počátky Jednoty bratrské / $a Hrejsa, Ferdinand, $d V Praze : Husova československá evangelická fakulta bohoslovecká, 1948 $h 278-[II] s. $k Spisy Husovy československé evangelické fakulty bohoslovecké. Řada A ; 4
778 $t Dějiny křesťanství v Československu. IV, Za krále Vladislava a Ludvíka. Před světovou reformací a za reformace / $a Hrejsa, Ferdinand, $d V Praze : Husova československá evangelická fakulta bohoslovecká, 1948 $h 365 s. ; 22 cm $k Spisy Husovy československé evangelické fakulty bohoslovecké. Řada A ; sv. 6
778 $t Dějiny křesťanství v Československu. V, Za Ferdinanda I. (1526-1564). Počátky protireformace / $a Hrejsa, Ferdinand, $d Praha : Husova československá evangelická fakulta bohoslovecká, 1948 $h 430, [3] s. ; 8° $k Spisy Husovy československé evangelické fakulty bohoslovecké. Ř. A ; Sv. IX
778 $t Dějiny křesťanství v Československu. VI, Za krále Maxmiliána II. 1564-1576 : (Česká konfese) / $a Hrejsa, Ferdinand, $d V Praze : Husova československá evangelická fakulta bohoslovecká, 1950 $h 399 s. ; 21 cm $k Spisy Husovy československé evangelické fakulty bohoslovecké. Řada A ; sv. 14
778 $t Jednota Bratrská a vyšší vzdělání až do doby Blahoslavovy : přísp. k 400. výr. naroz. Blahoslavových / $a Urbánek, Rudolf, $d Brno : Filosof. fakulta : Polygrafie [distributor], 1923 $h 56 s. $k Spisy filosofické fakulty Masarykovy university ; 1
778 $t Jednota bratří Habrovanských. [část 1.] / $a Odložilík, Otakar, $d 1923 $l Český časopis historický / Praha : Historický klub, 1923 588 s. 0862-4356. Roč. 29, č. 1-2 (1923), s. 1-70
778 $t Jednota bratří Habrovanských : (dokončení) / $a Odložilík, Otakar, $d 1923 $l Český časopis historický / Praha : Historický klub, 1923 588 s. 0862-4356. 29, č. 3-4 (1923), s. 301-357
778 $t Luterství a kalvinismus na Moravě před Bílou horou. [část 1.] / $a Hrubý, František, $d 1934 $l Český časopis historický / Praha : Historický klub, 1934 684 s. 0862-4356 40, č. 2 (1934), s. 265-309
778 $t Luterství a kalvinismus na Moravě před Bílou horou. [část 2.], [část 3.] / $a Hrubý, František, $d 1935 $l Český časopis historický / Praha : Historický klub, 1935 690 s. 0862-4356 41, č. 1, 2, (1935), s. 1-40; 237-268
778 $t Die Wiedertäufer in Mähren / $a Hrubý, František, $d Leipzig : M. Heinsius Nachfolger, 1935 $h IV - 160 s. ; 8°
778 $t Jednota Bratrská 1457-1957 : sborník k pětistému výročí založení / $d Praha : Ústřední církevní nakladatelství, 1956 $h 304 s. ; 21 cm $k Kalich
778 $t Dějiny Jednoty bratrské / $a Říčan, Rudolf, $d Praha : Kalich, 1957 $h 518 stran ; 22 cm
778 $t Husitský epilog na koncilu tridentském a původní koncepce habsburské rekatolizace Čech : počátky obnoveného pražského arcibiskupství 1561-1580 / $a Kavka, František, $d Praha : Universita Karlova, 1969 $h 210 stran, 5 nečíslovaných stran obrazových příloh : faksimile $k Práce z dějin University Karlovy ; svazek 8
778 $t The Anabaptists and the Czech Brethren in Moravia 1526-1628 / $a Zeman, Jarold Knox, $d Hague ; Paris : Mouton, 1969 $h 407 s. ; 8°
778 $t The Hussite movement and the reformation in Bohemia, Moravia and Slovakia : 1350-1650 : A bibliographical study guide (with particular reference to resources in North America) / $a Zeman, Jarold Knox, $d Michigan : Ann Arbor Publ., 1977 $h 36, 390 s. $k Reformation in Central Europe ; No. 1
778 $t Z bojů o náboženskou toleranci v 16. století / $a Míka, Alois, $d 1970 $l Československý časopis historický / Praha : Ústav československých a světových dějin ČSAV, 1970 645 s. 0045-6187. 18 [68], č. 4-5, (1970), s. 371-382
778 $t Stavovská opozice a její zápas s Habsburky 1547-1577 : k politické krizi feudální třídy v předbělohorském českém státě / $a Pánek, Jaroslav, $d Praha : Academia, 1982 $h 157 s. $k Studie ČSAV ; č. 2/1982
778 $t Zápas o Českou konfesi / $a Pánek, Jaroslav, $d Praha : Melantrich, 1991 $h 40 s. : il. (některé barev.), mapy $k Slovo k historii ; roč. 1991, č. 30
778 $t Přehled českých církevních dějin. 2 / $a Kadlec, Jaroslav, $d Praha : Zvon, 1991 $h 281 stran
778 $t Role utrakvismu v českých dějinách / $a Rejchrtová, Noemi, $d 1993 $l Traditio et cultus : miscellanea historica Bohemica : Miloslao Vlk, archiepiscopo Pragensi ab eius collegis amicisque ad annum sexagesimum dedicata / 1. vyd. Praha : Karolinum, 1993 266 s. : il., mapy ; 22 cm 80-7066-762-1 (brož.), s. 73-77
778 $t Husitská revoluce. 2, Kořeny české reformace / $a Šmahel, František, $d Praha : Univerzita Karlova, 1996 $h 364 s., [27] s. obr. příl. : il., mapy, faksim.
778 $t Utraquists, Lutherans, and the Bohemian Confession of 1575 / $a David, Zdeněk V., $d 1999 $l Church History 68, č. 2, (1999,) s. 294-336
778 $t Finding the Middle Way. The Utraquists' Liberal Challenge to Rome and Luther / $a David, Zdeněk V., $d Washington D.C.-Baltimore Md. : Woodrow Wilson Center Press - John Hopkins University Press, 2003 $h XXII+579 s.
778 $t Náboženství na prahu nové doby. Česká lidová zbožnost 18. a 19. století / $a Nešpor, Zdeněk R., $d Ústí nad Labem : Albis international, 2006 $h 693 s., il., mapy.
778 $t Utváření konfesí, konfesionalizace a multikonfesionalita jako základní problém evropských dějin v 16. a 17. století. Nová německá literatura k problematice / $a Schindling, Anton, $d 2008 $l Český časopis historický = The Czech Historical Review Praha : Historický ústav AV ČR, 2008 990 s. 0862-6111. 106, č. 1, (2008,) s. 80-108
778 $t 9. 7. 1609. Rudolfův Majestát : světla a stíny náboženské svobody / $a Just, Jiří, $d Praha : Havran, 2009 $h 158 s. $k Dny, které tvořily české dějiny. 19.
778 $t Luteráni v českých zemích v proměnách staletí / $a Just, Jiří, $d Praha : Lutherova společnost, 2009 $h 395 s. : il.
778 $t Majestát z roku 1609 jako téma novodobé české historiografie / $a Pánek, Jaroslav, $l Český časopis historický = The Czech Historical Review Praha : Historický ústav AV ČR, v.v.i., 2010 768 s. 0862-6111. Roč. 108, č. 2 (2010), s. 220-243
910 ## $a ABB115
997 $a JS
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link