Anna Janíková, Proces obnovy farnosti v pražské arcidiecézi, diplomová práce, Katolická teologická fakulta UK, Praha 2009