Cyrilometodějská tradice

Dušan Třeštík – Milan Řepa – Radomír Vlček

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document
All parts
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpw20443020
3 CZ-PrHAC
5 20201123181752.8
7 z|
8 180226s2009----xr |||||||||||||||||cze||
40 ## $a ABB115 $b cze $e rda
41 0# $a cze
72 #7 $a 94(437) $x Dějiny Česka a Slovenska $2 Konspekt $9 8
100 1# $a Třeštík, Dušan, $d 1933-2007 $7 jk01140288 $4 aut $e Autor
245 10 $a Cyrilometodějská tradice / $c Dušan Třeštík – Milan Řepa – Radomír Vlček
249 $a I. Vymezení pojmu a problému
249 $a II. Kořeny cyrilometodějské tradice
249 $a III. Cyrilometodějská tradice v raném novověku
249 $a IV. Cyrilometodějská tradice v nové době
249 $a Literatura
300 ## $b ilustrace
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a jiný $b x $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
653 ## $a tradice cyrilometodějská
655 #7 $a hesla slovníková
659 $a yba $x přehledná zpracování dějin českých zemí (chronologicky)
659 $a rr $x církevní a náboženské dějiny
700 1# $a Řepa, Milan, $d 1970- $7 ola2002101502 $4 aut $e Autor
700 1# $a Vlček, Radomír, $d 1957- $7 xx0001126 $4 aut $e Autor
771 $t Křesťanství
771 $t Velká Morava
771 $t Cyrilometodějská misie / $a Třeštík, Dušan,
771 $t Čechy / $a Semotanová, Eva,
771 $t Moravské arcibiskupství
771 $t Kněz / $a Šebek, Jaroslav,
771 $t Slovanská liturgie
771 $t Morava
771 $t Olomoucké biskupství
771 $t Moravské biskupství
771 $t Arcibiskupství / $a Krafl, Pavel,
771 $t Sufragán
771 $t Arcibiskup / $a Krafl, Pavel,
771 $t Řezenské biskupství
771 $t Křest
771 $t Biskupství / $a Krafl, Pavel,
771 $t Klatba / $a Doležalová, Eva,
771 $t Biskup / $a Krafl, Pavel,
771 $t Papež
771 $t Kardinál / $a Pánek, Jaroslav,
771 $t Falzum / $a Blechová, Lenka,
771 $t Uhry
771 $t Klášter / $a Zelenka, Jan,
771 $t Benediktini / $a Šimůnek, Robert,
771 $t Světec
771 $t České království / $a Žemlička, Josef,
771 $t Bohoslužba / $a Boubín, Jaroslav,
771 $t Reformace
771 $t Historické vědomí / $a Pokorná, Magdaléna,
771 $t Kalich / $a Boubín, Jaroslav,
771 $t Církev / $a Boubín, Jaroslav,
771 $t Český jazyk / $a Řepa, Milan,
771 $t Utrakvismus
771 $t Katolická církev / $a Šebek, Jaroslav,
771 $t Kostel
771 $t Podobojí
771 $t Podjednou
771 $t Jednota bratrská / $a Just, Jiří,
771 $t Protireformace
771 $t Patron
771 $t České stavovské povstání / $a Pánek, Jaroslav,
771 $t Rekatolizace
771 $t Mše
771 $t Slezsko
771 $t Kancionál / $a Baťová, Eliška,
771 $t Josefínské reformy / $a Tinková, Daniela,
771 $t Poutní místa
771 $t Baroko / $a Mikulec, Jiří,
771 $t Paládium
771 $t Osvícenství
771 $t Národní obrození
771 $t Národní vědomí
771 $t Sušilova družina
771 $t Nacionalismus
771 $t Patriotismus
771 $t Katolicismus / $a Šebek, Jaroslav,
771 $t Dědictví sv. Cyrila a Metoděje / $a Řepa, Milan,
771 $t Spolky
771 $t Pouť
771 $t Slované
771 $t Národní listy
771 $t Česká reformace / $a Sterneck, Tomáš,
771 $t Pravoslaví
771 $t Moravané
771 $t Češi v Rakousku / $a Hlavačka, Milan,
771 $t Katolická strana národní na Moravě / $a Friedl, Jiří,
771 $t Moravská národní strana
771 $t Ikonografie / $a Blechová, Lenka,
771 $t Výtvarné umění
771 $t Kaple / $a Dvořáčková-Malá, Dana,
771 $t římsko-katolická církev
771 $t Církev československá (husitská) / $a Šebek, Jaroslav,
771 $t Národní shromáždění
771 $t Totalitní režim y
771 $t Liturgie
773 0# $t Akademická encyklopedie českých dějin. Sv. 1, A-C / $d Praha : Historický ústav, 2009 $k Práce Historického ústavu AV ČR. Řada E - Encyclopaedica ; 2 $h 384 s. : il. $z 978-80-7286-147-7 $g s. 378-382
778 $t Vilém Bitnar (ed.), Svatý Cyril v české poesii moderní, Olomouc 1927
778 $t Naše národní tradice : cyklus přednášek "O našich národních tradicích", pořádaný péčí historického sboru ČsOL. a sdruženými korporacemi v Praze / $d Praha : Svaz národního osvobození, 1928 $h 55 s. $k Knihovna Svazu národního osvobození ; sv. 50
778 $t Rusko a my : dějiny vztahů československo-ruských od nejstarších dob do roku 1914. Díl 1-4 / $a Jirásek, Josef, $d Praha : Stejskal, 1945-1946 $h 217 s., 244 s., 217 s., 281 s.
778 $t Ideology of Cyrillo-Methodians and its origin = Ideolohìja Kyrylo-Metodìjivcìv ta jiji pochodžennja / $a Sydoruk, John P. $d Winnipeg : Institute of Slavistics of the Ukrainian Free Academy of Sciences ; Chicago, 1954 $h 64 s. ; 21 cm $k Slavistica ; No. 19
778 $t Velkomoravská říše v české středověké tradici / $a Graus, František, $d 1963 $l Československý časopis historický / Praha : Historický ústav ČSAV, 1963 840 s. 0045-6187 11 [61], č. 3, (1963), s. 289-305
778 $t Die Tradition des Wirkens Cyrills und Methods in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts / $a Kolejka, Josef, $l Das Grossmährische Reich : Tausendjährige Staats- und Kulturtradition / Böhm, Jaroslav, Praha : Verlag der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften, 1963 142 stran, 26 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, 1 mapa, faksimile ; 19 cm s. 123-145
778 $t Cyrilometodějský motiv v husitství / $a Molnár, Amedeo, $l Náboženská revue 34, (1963), s. 157-163
778 $t Církevní misie v dějinách Velké Moravy / $a Vavřínek, Vladimír, $d Praha : Lidová demokracie, 1963 $h 202, [4] s. : [32] s. fot. [1] mp. ; 8° $k Politická knih. Čs. strany lid. ; Sv. 60
778 $t Velká Morava a středoevropští Slované / $a Havlík, Lubomír Emil, $d Praha : SPN, 1964 $h 490 s.
778 $t Die cyrillometodische und grosmährische Tradition im tschechischen politischen Geschehen im 19. und 20. Jahrhundert / $a Kolejka, Josef, $l Magna Moravia : sborník k 1100. výročí příchodu byzantské mise na Moravu / 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1965 Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica ; č. 102 639 s., [8] s. obr. příl. : il., mapy s. 587-610
778 $t Cyrilometodějská tradice v starší české literatuře / $a Kopecký, Milan, $l Magna Moravia : sborník k 1100. výročí příchodu byzantské mise na Moravu / 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1965 Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica ; č. 102 639 s., [8] s. obr. příl. : il., mapy s. 567-586
778 $t Slovanská liturgie a písemnictví v přemyslovských Čechách 10. století / $a Graus, František, $d 1966 $l Československý časopis historický / Praha : Historický ústav ČSAV v nakl. Academia, 1966 932 s. 0045-6187. 14 [64], č. 4, (1966), s. 473-495
778 $t Slovanství v národním životě Čechů a Slováků : [sborník] prací / $d Praha : Melantrich, 1968 $h 500 s. ;
778 $t Byzantské misie u Slovanů / $a Dvorník, František, $d Praha : Vyšehrad, 1970 $h 393, [2] s. : [1] obr. příl. ; 8° $k Historica
778 $t Die Entwicklung der Legenden der sogenannten Slavenapostel Konstantin und Metod in Böhmen und Mähren / $a Graus, František, $l Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. Stuttgart : Steiner-Verl. 0021-4019 19, (1971), s. 161-211
778 $t Československé práce o jazyce, dějinách a kultuře slovanských národů od r. 1760 : biograficko-bibliografický slovník / $a Kudělka, Milan, $d Praha : SPN, 1972 $h 560 s. $k Edice Slovanské knihovny
778 $t Kirche in Mähren-Schlesien im 19. und 20. Jahrhundert : Strukturen, Probleme, Entwicklungen / $a Huber, Kurt Wilhelm $l Archiv für Kirchengeschichte von Böhmen - Mähren - Schlesien. Königstein/Taunus : Königsteiner Institut für Kirchen- und Geistesgeschichte der Sudetenländer, 0570-6726 5, (1978), s. 9-100
778 $t Apoštolé Slovanů Cyril a Metoděj a Velká Morava / $a Bagin, Anton, $d Praha : Ústřední církevní nakladatelství, 1982 $h 164 s. : il. ; 21 cm
778 $t Cyrilometodějská misie v kulturním kontextu soudobé Evropy / $a Vavřínek, Vladimír, $d 1993 $l Slavia : časopis pro slovanskou filologii Praha : Slovanský ústav AV ČR, 1993 0037-6736 62, č. 3 (1993), s. [235]-240
778 $t Co dává Velehrad Evropě / $a Veselý, Jiří Maria, $d Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1994 $h 191 s. : obr., mp.
778 $t Česká slavistika v prvním období svého vývoje do počátku 60. let 19. století / $a Kudělka, Milan, $d Praha : Historický ústav, 1995 $h 393 s. $k Práce Historického ústavu ČAV = Opera Instituti historici Pragae. Řada A, Monographia ; sv. 12, 0862-7088
778 $t Cyrilometodějský kult na křesťanském Západě / $a Tkadlčík, Vojtěch, $d Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1995 $h 53 s.
778 $t Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století / $a Royt, Jan, $d Praha : Karolinum, 1999 $h 362 stran : ilustrace
778 $t Idea národa v husitských Čechách / $a Šmahel, František, $d Praha : Argo, 2000 $h 345 s. $k Historické myšlení ; 11
778 $t Cyrilometodějská tradice a slavistika / $a Mareš, František Václav, $d Praha : Torst, 2000 $h 736 s.
778 $t Historiografický mýtus Velké Moravy v 19. a 20. století / $a Hadler, Frank, $d 2001 $l Časopis Matice moravské Brno : Matice moravská, 2001 0323-052X 120, č. 1, (2001,) s. 155-171
778 $t Vznik Velké Moravy : Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791-871 / $a Třeštík, Dušan, $d Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2001 $h 384 strana : ilustrace, mapy, faksimile, 1 genealogická tabulka $k Česká historie ; sv. 8
778 $t Cyrilometodějské papežské dokumenty z let 869-1985. Výběr / $d Velehrad : Refugium Velehrad - Roma, 2003 $h 216 s. $k Hlas Velehradu. 14.
910 ## $a ABB115
997 $a JJ
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link