Atlas světových dějin. Díl 1. Pravěk - středověk

[Odpovědná red.]: Ustohalová, Eva.

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document / AEČD
All parts
Contents
U KT Tomi OBSAH Mapa 5Ш0Ш2 Vysvětlivky SVĚT V PALEOLITU A V MEZOLITU EVROPA V PALEOLITU A V MEZOLITU SVĚT V NEOLITU A V ENEOLITU EVROPA V NEOLITU A V ENEOLITU DO XX. STOL. PŘ. N. L. EVROPA V DOBĚ BRONZOVÉ A HALŠTATSKÉ OD XX. DO V. STOL. PŘ. N. L. a) Přehled Evropy b) Biskupin BLÍZKÝ VÝCHOD DO XVI. STOL. PŘ. N. L. a) Blízký východ b) Chronologický přehled států Blízkého východu BLÍZKÝ VÝCHOD OD XVI. DO VI. STOL. PŘ. N. L. a) Blízký východ b) Fénicie a Palestina STAROVĚKÉ ŘECKO a) Egejská oblast - kultura krétská a mykénská a příchod Řeků b) Řecko v době řecko-perských válek v I. 500-449 př. n. I. c) Řecko v V. a IV. stol. př. n. I. ŘECKÁ A HELÉNISTICKÁ KULTURNÍ STŘEDISKA a) Athénská Akropolis b) Olympia c) Alexandrie FÉNICKÉ A ŘECKÉ KOLONIE OD XI. DO V. STOL. PŘ. N. L. PERSKÁ A MAKEDONSKÁ ŘÍŠE a) Perská říše b) Řiše Alexandra Velikého c) Helenistické státy kolem r. 240 př. n. I. ITÁLIE DO R. 265 PŘ. N. L. a) Kmenové osídlení Itálie b) Sjednocení Itálie Římem EVROPA V DOBĚ LATÉNSKÉ DO I. STOL. PŘ. N. L. STAROVĚKÁ ITÁLIE a) Itálie b) Latium a Campania c) Řím ŘÍMSKÉ VÝBOJE VE III. A II. STOL. PŘ. N. L. ŘÍMSKÉ VÝBOJE V I. STOL. PŘ. N. L. a) Výboje do doby Augustovy b) Spartakovo povstání ŘÍMSKÁ ŘÍŠE OD I. DO III. STOL. ŘÍMSKÁ ŘÍŠE VE IV. A V. STOL. STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ A ROZPAD ZÁPADOŘÍMSKÉ ŘÍŠE ASIE OD XV. DO I. STOL. PŘ. N. L. ASIE OD I. DO VI. STOL. SVĚT KONCEM STAROVĚKU STAROVĚKÁ KARTOGRAFIE Rekonstrukce starověkých map světa a) Hesiodos asi 700 př. n. I. b) Hekataios asi 500 př. n. i. c) Kratés asi 150 př. n. I. (pn/ní globus) d) Rolemaios asi 140 n. I. EVROPA V VI. STOL. ETNICKÉ POMĚRY V EVROPĚ VE II. A VII. STOL. EVROPA V VII. A VIII. STOL. ARABOVÉ A ROZŠÍŘENÍ ISLÁMU OD VII. DO X. STOL. a) Arabské výboje od VII. do IX. stol. b) Rozpad chalifátu v VIII. až X. stol. ZÁPADNÍ A STŘEDNÍ EVROPA OD VIII. DO POČ. X. STOL. EVROPA V IX. A NA POČ. X. STOL. EVROPA KOLEM R. 1000 ÚTOKY NORMANŮ, MONGOLŮ A ARABŮ OD IX. DO XI. STOL. a) Evropa b) Severní Amerika NÁBOŽENSKÉ POMĚRY OD V. DO XI. STOL. a) Přehled náboženských poměrů v Evropě b) Byzantský chrám číslo 1 2 3 4 5 NAR0DNI KNIHOUNA *1000111792* 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 strana 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 11 11 12 13 13 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 20 20 21 21 22 22 2Mapa číslo strana STŘEDNÍ A JIŽNÍ EVROPA OD X. DO XIII. STOL. 33 23 a) Období od X. do XI. stol.. b) Období od XII. do XIII. stol. SEVERNÍ A STŘEDNÍ EVROPA OD IX. DO POČ. XIV. STOL. 34 24 VÝTVARNÁ UMĚNÍ VE STŘEDOVĚKÉ EVROPĚ 35 24 a) Přehled výtvarného umění v Evropě b) Románský chrám c) Ruský chrám VÝCHODNÍ A JIHOVÝCHODNÍ EVROPA OD IX. DO XIII. STOL. 36 25 KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY 37 26 VÝSLEDKY KŘÍŽOVÝCH VÝPRAV 38 26 a) Křižácké státy b) Hospodářské výsledky křížových výprav ZÁPADNÍ EVROPA OD X. DO XV. STOL. 39 27 a) Období od X. do XI. stol. b) Období od XII. do zač. XIV. stol. c) Období od XIV. do XV. stol. PYRENEJSKÝ POLOOSTROV OD Vili. DO XV. STOL. 40 28 a) Období od Vili, do XI. stol. b) Období od XII. do XV. stol. SEVERNÍ EVROPA VE XIV. A XV. STOL. 41 28 STŘEDNÍ A JIŽNÍ EVROPA VE XIV. A XV. STOL. 42 29 a) Období XIV. stol. b) Období XV. stol. GOTICKÉ UMĚNÍ 43 30 a) Přehled výtvarného umění v Evropě b) Gotický chrám c) Gotický hrad UNIVERZITY A MĚSTA DO XV. STOL. 44 30 a) Univerzity b) Norimberk c) Novgorod VÝCHODNÍ A JIHOVÝCHODNÍ EVROPA OD XIII. DO XV. STOL. 45 31 EVROPA KONCEM XV. STOL. 46 32 NÁBOŽENSKÉ POMĚRY OD XII. DO XV. STOL. 47 32 ASIE OD VI. DO XII. STOL. 48 33 ASIE OD XIII. DO XV. STOL. 49 33 ZEMĚPISNÉ OBJEVY OD IX. DO XV. STOL. 50 33 ZEMĚPISNÉ OBJEVY OD KONCE XV. DO KONCE XVII. STOL. 51 34 a) Přehled světa b) Severozápadní průjezd c) Západní Indie d) Severovýchodní průjezd e) Velké Sundy RENESANČNÍ UMĚNÍ 52 35 a) Přehled výtvarného umění v Evropě b) Renesanční palác c) Renesanční chrám REFORMACE A PROTIREFORMACE 53 35 STŘEDNÍ, ZÁPADNÍ A JIŽNÍ EVROPA V XVI. A POČ. XVII. STOL. 54 36 a) Přehled b) Německá selská válka c) Nizozemská revoluce EVROPA ROKU 1550 55 37 SEVERNÍ EVROPA V XVI. A XVII. STOL. 56 37 VÝCHODNÍ EVROPA OD POL. XVI. DO POL. XVII. STOL. 57 38 TURECKO OD XIV. DO XVII. STOL. 58 39 STŘEDOVĚKÁ KARTOGRAFIE 59 39 Zjednodušené reprodukce středověkých map světa a) Pásmová mapa (Macrobius) b) Tzv. „OT“ mapa c) Londýnská žaltářová mapa z 1. pol. XIII. stol. d) Arabská mapa (Idrísí 1154) KARTOGRAFIE V DOBĚ VELKÝCH OBJEVŮ 60 40 Zjednodušené reprodukce map světa a) Martin Behaim 1492 (středověký globus) b) Abraham Ortelius 1570 c) Callapoda: Atlas 1563 (portolánová mapa) Rejstřík - 41 3
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpm0146017
3 CZ-PrHAC
5 20210307155851.6
7 ta
8 130330s1995----cze||||f||||||||||||xr|||
20 ## $a 80-7011-343-X
41 0# $a cze
44 ## $a xr
245 00 $a Atlas světových dějin. Díl 1. Pravěk - středověk / $c [Odpovědná red.]: Ustohalová, Eva.
260 ## $a Praha : $b Kartografie, $c 1995
300 ## $a 52 s., mp.
490 1# $a Dějepisné atlasy pro střední školy.
590 $a VH; ČNB
653 0# $a atlasy historické
653 0# $a dějiny světové
653 0# $a pravěk
653 0# $a středověk
653 0# $a učebnice středoškolské
659 $a xbgc $x učebnice a skripta, učební pomůcky
659 $a xdbb $x historická kartografie, atlasy, staré mapy
700 1# $a Ustohalová, Eva $7 jx20051104027 $4 red
787 1# $t Atlas světových dějin. Díl 1. Pravěk - středověk / $d Praha : Kartografie, 1995 $z 80-7011-343-X
830 #0 $a Dějepisné atlasy pro střední školy.
910 ## $a ABB115
993 $a 46017
998 $a n
998 $b a
998 $c m
1001 $a BIB46017
1773 $9 1995.
1964 $a xdbb
1964 $a xbgc
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link