Dějiny Univerzity Karlovy.

Díl 4. 1918-1990

redaktoři svazku Jan Havránek, Zdeněk Pousta; autoři Jindřich Bečvář, Břetislav Fajkus, Jan Jirák, Barbara Köpplová, Miroslav Kunštát, Alena Míšková, Jiří Pešek, Josef Petráň, Zdeněk Pousta, Václav Rusek, Petr Svobodný, Valentin Urfus, Marek Waic, Blanka Zilynská

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document
All parts
Contents
DĚJINY UNIVERZITY KARLOVY IV Obsah Úvod (Jan Havránek - Zdeněk Pousta)................................................... 11 Prameny a literatura (Jan Havránek - Zdeněk Pousta)................................... 13 1. ČÁST 1918-1945 Univerzita Karlova, rozmach a perzekuce: Univerzita na prahu samostatné republiky. Budování nových univerzit. Složení studentstva. Studenti a jejich starosti. Zahraniční vědci a studenti. Rozmach dvacátých let. Léta třicátá. Těžký studijní rok 1938/39. 17. listopad 1939, perzekuce a odboj za 2. světové války. (Jan Havránek) ... 19 Teologická fakulta: (Miroslav Kunštát)................................................ 61 Právnická fakulta: Nové a změněné rysy akademického života. Reforma studia. Fakultní život, absenční studium. Škola a věda. Judiciální obory. Státovědecké obory. Národní hospodářství a politická ekonomie. Obory historickoprávní. (Valentin Urfus) .... 69 Lékařská fakulta: Správní vývoj. Stavební vývoj. Studenti, učitelé, výuka. Obory a jejich představitelé. Fakulta v letech 1939-1945. (Petr Svobodný) ................... 93 Filozofická fakulta: Organizace a vybavení. Filozofické vědy a pedagogika. Vědy historické. Filologické vědy. Složení studentů a systém studia. (Josef Petráň) .... 121 Přírodovědecká fakulta: Exaktní vědy. Chemické vědy. Biologie. Geologie a geografie. Studenti přírodovědecké fakulty. Přerušení práce fakulty. (Břetislav Fajkus).......... 163 Německá univerzita: Místo univerzity v Československé republice. Politické rozpory na univerzitě. Teologická fakulta. Filozofická fakulta. Právnická fakulta. Lékařská fakulta. Přírodovědecká fakulta. (]iří Pešek, Alena Míšková, Petr Svobodný,) an Janko) . . 181 Německá univerzita za 2. světové války: Předehra - od Mnichova k 15. březnu 1939. Německá univerzita v Protektorátu Cechy a Morava. Rektorát Ernsta Otty. Rektorát Wilhelma Samého. Rektorát Alfreda Buntru a role Hanse Joachima Beyera. Rektorát Friedricha Klausinga. Rektorát Kurta Albrechta - epilog. (Alena Míšková)..............213 2. ČÁST 1945-1990 Poválečná obnova a zápas o charakter univerzity: Akademická obec a její učitelé. Studenti. Studium. Hmotné ztráty a stav budov. Letní semestr 1945. Akademický rok 1945/46. Akademický rok 1946/47. (Blanka Zilynská).............................................235 Univerzita Karlova v letech 1947-1953: Komunistická ofenzíva v roce 1947 a vysoké školy. Boj o rektora Karla Engliše a o akademické svobody. Zápas o vedení ve studentských spolcích. Studenti v únoru 1948. Nástup akčních výborů. Volba nového rektora. Jubilejní oslavy v novém duchu. Prověřování, vylučování a výchova „nové inteligence“. Reformy studia a nový vysokoškolský zákon. (Zdeněk Pousta).........................263 8 OBSAH Univerzita Karlova v letech 1953-1969: Stabilizace moci komunistické strany. Reorganizace fakult 1953-1960. Nespokojenost na jaře 1956. Konsolidace 1957-1963. Nesmělá liberalizace. (Jan HavrAnek)................................................ Univerzita Karlova v letech 1969-1989: „Normalizace“ a rozklad totalitního systému (Josef PetrAň) ..................................................................... Obnova Karolina a dalších historických budov Univerzity Karlovy: (Miroslav Kunštát) . . Katolická teologická fakulta: (Miroslav Kunštát)..................................... Evangelická teologická fakulta: (Miroslav Kunštát)................................... Husitská teologická fakulta: (Miroslav Kunštát) ..................................... Právnická fakulta: Reforma právnického studia. Studium a posluchači. Učitelé a výuka. (Zdeněk Pousta)..................................................................... Lékařské fakulty: Institucionální vývoj a organizační členění. Umístění klinik a ústavů a jejich stavební vývoj. Učitelé, studenti, studium. Véda na lékařských fakultách Univerzity Karlovy. Lékařská fakulta, od roku 1953, fakulta všeobecného lékařství. Fakulta dětského lékařství. Lékařská fakulta hygienická. Lékařská fakulta v Hradci Králové. Lékařská fakulta v Plzni. (Petr Svobodný)................................... Farmaceutická fakulta: Studium před zřízením fakulty. Obnovení farmaceutického studia na Univerzitě Karlově. (Václav Rusek - Petr Svobodný)............................. Filozofická fakulta: Od poválečné obnovy k zásahu totalitní moci. V moci totality od roku 1948. Fakulty filozoficko-historická a filologická v letech 1951-1959. Rozmístění kateder a ústavů. Vzestup ochromený politickou normalizací. Pod příkrovem normalizace. (Josef Petráň) ............................................................................. Přírodovědecká fakulta: Vývoj fakulty 1945-1990. Obory a osobnosti poválečného vývoje. (Běetislav Fajkus)............................................................... Matematicko-fyzikální fakulta: Vznik sedmé univerzitní fakulty. Fakulta v prvním období své existence. Vývoj pracovišť. Budovy MFF UK. Studijní obory a zaměření. (Jindřich BeCvář)........................................................................... Pedagogická fakulta: Šestá fakulta Karlovy univerzity. Příprava učitelů mimo univerzitu. Návrat na univerzitu. (Blanka Zilynská) .......................................... Fakulta sociálních věd: Ustanovení Institutu osvěty a novinářství. Fakulta sociálních věd a publicistiky. Fakulta žurnalistiky. Fakulta sociálních věd. (Barbara KOpplová, Jan Jirák) .......................................................................................... Fakulta tělesné výchovy a sportu: (Marek Waic)........................ Finis coronet opus! (Karel Malý)...................................... Příloha 1.: Seznam rektorů a děkanů Univerzity Karlovy v letech 1918-1990 Příloha 2.: Seznam rektorů a děkanů Německé univerzity v letech 1918-1945 Příloha 3.: Počty učitelů a studentů, struktura studentstva v letech 1918-1990 Redakční poznámka Seznam zkratek . Seznam ilustrací 307 325 341 351 359 365 369 389 419 431 473 495 511 533 543 550 553 587 595 633 634 635 Rejstříky: osobní................................................................................. 647 místní ............................................................................... 667
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpw0535772
3 CZ-PrHAC
5 20210307160524.5
7 ta
8 130330s1998----xr a|||f||||||||| ||cze||
20 ## $a 80-7184-539-6
40 ## $a ABB115 $b cze $e rda
41 0# $a cze
44 ## $a xr
72 #7 $a 378 $x Vysoké školy $2 Konspekt $9 22
245 00 $a Dějiny Univerzity Karlovy. $n Díl 4., $p 1918-1990 / $c redaktoři svazku Jan Havránek, Zdeněk Pousta; autoři Jindřich Bečvář, Břetislav Fajkus, Jan Jirák, Barbara Köpplová, Miroslav Kunštát, Alena Míšková, Jiří Pešek, Josef Petráň, Zdeněk Pousta, Václav Rusek, Petr Svobodný, Valentin Urfus, Marek Waic, Blanka Zilynská
264 #1 $a Praha : $b Karolinum, $c 1998
300 ## $a 671 s. : $b ilustrace
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
581 ## $a [Rec.]: <Maur Eduard,> <MZpčK> 34, <1999>, s. 279-282; zpr.: <-J.Hz.-,[> <Hanzal Josef,]> <ČČH> 97, <1999>, č. 1, s. 167-169; rec.: <Hruza Karel,> <MIÖG> 108, <2000>, č. 3-4, s. 446-448; rec.: <Beneš Zdeněk,> <PSH> 31, <2000>, s. 306-308; též: <Kosman Marceli,> <Studia źródłoznawcze> 38, <2000>, s. 153-155.
648 #4 $a 1918-1990
653 0# $a univerzity české
653 0# $a dějiny univerzit
655 #7 $a monografie kolektivní
659 $a yg $x Československo 1918-1992
659 $a zzf $x školství, pedagogika, učitelé, péče o mládež
659 $a xbea $x dějiny vědeckých institucí, vysokých škol
700 1# $a Havránek, Jan, $d 1928-2003 $7 jk01040428 $4 red $e Redaktor, výkonný redaktor
700 1# $a Pousta, Zdeněk, $d 1938- $7 jo20010087035 $4 red $e Redaktor, výkonný redaktor
700 1# $a Bečvář, Jindřich, $d 1947- $7 jk01011293 $4 aut $e Autor
700 1# $a Fajkus, Břetislav, $d 1933- $7 jk01030696 $4 aut $e Autor
700 1# $a Jirák, Jan, $d 1958- $7 jn20000401248 $4 aut $e Autor
700 1# $a Köpplová, Barbara, $d 1943- $7 jk01120701 $4 aut $e Autor
700 1# $a Kunštát, Miroslav, $d 1958- $7 js20020122011 $4 aut $e Autor
700 1# $a Míšková, Alena, $d 1957-2015 $7 jo20010090039 $4 aut $e Autor
700 1# $a Pešek, Jiří, $d 1954- $7 jn19990209647 $4 aut $e Autor
700 1# $a Petráň, Josef, $d 1930-2017 $7 jk01092786 $4 aut $e Autor
700 1# $a Pousta, Zdeněk, $d 1938- $7 jo20010087035 $4 aut $e Autor
700 1# $a Rusek, Václav $4 aut $e Autor
700 1# $a Svobodný, Petr, $d 1958- $7 jn99240001155 $4 aut $e Autor
700 1# $a Urfus, Valentin, $d 1928-2014 $7 jk01140903 $4 aut $e Autor
700 1# $a Waic, Marek, $d 1956- $7 mzk2004258358 $4 aut $e Autor
700 1# $a Zilynská, Blanka, $d 1956- $7 jo20010087011 $4 aut $e Autor
787 1# $t Dějiny Univerzity Karlovy. Díl 1., 1347/48-1622 / $d Praha : Univerzita Karlova, 1995 $z 80-7066-968-3 $b Vydání 1.
789 $i Recenze: $a Maur, Eduard, $t Minulostí Západočeského kraje $d (1999), $g 34, s. 279-282 $z 80-7184-539-6
789 $i Zpráva: $a Hanzal, Josef, $t Český časopis historický $d (1999), $g 97, č. 1, s. 167-169 $z 80-7184-539-6
789 $i Recenze: $a Hruza, Karel, $t Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung $d (2000), $g 108, č. 3-4, s. 446-448 $z 80-7184-539-6
789 $i Recenze: $a Beneš, Zdeněk, $t Pražský sborník historický $d (2000), $g Sv. 31,, s. 306-308 $z 80-7184-539-6
789 $i Recenze: $a Kosman, Marceli, $t Studia źródłoznawcze $d (2000), $g 38, s. 153-155 $z 80-7184-539-6
910 ## $a ABB115
990 $a 2
990 $a 5
990 $a 6
992 $a D 12118
994 $a 18374
997 $a VH
998 $a n
998 $b a
998 $c m
1001 $a BIB35772
1651 $a Praha
1773 $9 1997.
1964 $a xbea
1964 $a ygzzf
1964 $a zzfyg
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link