Cenzura

Magdaléna Pokorná

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document
All parts
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpw20442392
3 CZ-PrHAC
5 20201123181728.8
7 z|
8 180219s2009----xr |||||||||||||||||cze||
40 ## $a ABB115 $b cze $e rda
41 0# $a cze
72 #7 $a 82 $x Literatura. Literární život $2 Konspekt $9 11
100 1# $a Pokorná, Magdaléna, $d 1961- $7 xx0000806 $4 aut $e Autor
245 10 $a Cenzura / $c Magdaléna Pokorná
249 $a I. Charakteristika
249 $a II. Cenzura do roku 1780
249 $a III. Období 1780–1848
249 $a IV. Období 1848–1918
249 $a V. Meziválečné období
249 $a VI. Cenzura za protektorátu
249 $a VII. Po roce 1945
249 $a Literatura
300 ## $b fotografie
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a jiný $b x $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
653 ## $a cenzura
653 ## $a cenzura církevní
653 ## $a cenzura tisková
655 #7 $a hesla slovníková
659 $a yba $x přehledná zpracování dějin českých zemí (chronologicky)
659 $a nnf $x perzekuce, politická emigrace
659 $a zzdc $x dějiny knihy, knihtisk, nakladatelství
659 $a zzd $x dějiny literatury, jazyka a knihy
771 $t Cenzor / $a Cibulka, Pavel,
771 $t Svoboda slova
771 $t Církev / $a Boubín, Jaroslav,
771 $t Papež
771 $t Inkvizice / $a Doležalová, Eva,
771 $t Dogma / $a Boubín, Jaroslav,
771 $t Reformace
771 $t Katolická církev / $a Šebek, Jaroslav,
771 $t Knihtisk
771 $t Biskup / $a Krafl, Pavel,
771 $t Diecéze
771 $t Univerzita
771 $t Stavovský odboj 1546-1547
771 $t Index librorum prohibitorum / $a Havlík, Jiří M.,
771 $t Tridentský koncil (1545 - 1563)
771 $t Jezuité / $a Valentová, Kateřina,
771 $t České stavovské povstání / $a Pánek, Jaroslav,
771 $t Klérus
771 $t Zemský úředník
771 $t Slezské války
771 $t Habsburská monarchie / $a Mikulec, Jiří,
771 $t Jansenismus / $a Havlík, Jiří M.,
771 $t Bula / $a Pořízka, Aleš,
771 $t Země
771 $t Teologie
771 $t Právo
771 $t Historie / $a Raková, Svatava,
771 $t Politika
771 $t Medicína
771 $t Policie
771 $t Kalendář
771 $t Konzistoř
771 $t Církevní dějiny / $a Boubín, Jaroslav,
771 $t Bible / $a Boubín, Jaroslav,
771 $t Noviny
771 $t Zemské gubernium
771 $t Krajský úřad
771 $t Policejní ředitelství
771 $t Doba předbřeznová / $a Hlavačka, Milan,
771 $t Policejní ministerstvo
771 $t Ministerská rada
771 $t Porotní soud
771 $t Oktrojovaná ústava
771 $t Uhry
771 $t Výjimečný stav
771 $t Silvestrovské patenty
771 $t Tiskové zákony
771 $t Říšská rada
771 $t Občanské právo
771 $t První světová válka
771 $t Ústava Republiky Československé
771 $t Zákon na ochranu republiky
771 $t Německá nacionální strana
771 $t Německá nacionálně socialistická strana dělnická
771 $t Komunistická strana Československa
771 $t Nacismus
771 $t Ministerstvo vnitra
771 $t Druhá republika / $a Kyncl, Vojtěch,
771 $t Nacistická okupace
771 $t Rozhlas
771 $t Protektorátní vlády
771 $t Ministerstvo školství a lidové osvěty
771 $t Osvobození Československa (1945)
771 $t Národní fronta Čechů a Slováků
771 $t Ministerstvo informací
771 $t Dvouletý plán hospodářské obnovy / $a Voráček, Emil,
771 $t Únorový převrat (1948)
771 $t Ústava 9. května
771 $t Hromadné sdělovací prostředky
771 $t Ústřední výbor KSČ
771 $t Československá tisková kancelář / $a Gebhart, Jan,
771 $t Státní bezpečnost í
771 $t Ústava Československé socialistické republiky
771 $t Předsednictvo
771 $t Pražské jaro (1968)
771 $t Okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy
771 $t Moskevský protokol (1968)
771 $t Normalizace
771 $t Ministerstvo kultury
771 $t Federální shromáždění / $a Dejmek, Jindřich,
773 0# $t Akademická encyklopedie českých dějin. Sv. 1, A-C / $d Praha : Historický ústav, 2009 $k Práce Historického ústavu AV ČR. Řada E - Encyclopaedica ; 2 $h 384 s. : il. $z 978-80-7286-147-7 $g s. 306-311
778 $t Kurzgefaßte Geschichte der kais. kön. Bücherzensur und Revision im Königreiche Böhmen / $a Schaller, Josef František Jaroslav, $d Prag : gedruckt bei Franz Geržabek im Kloster St. Galli, 1796 $h 15 s. ; 8° (20 cm)
778 $t Denkwürdigkeiten der Oesterreichischen Zensur vom Zeitalter der Reformazion bis auf die Gegenwart / $a Wiesner, Adolph, $d Stuttgart : Adolph Krabbe, 1847 $h 436 s.
778 $t Censura v Čechách a Moravě / $a Menčík, Ferdinand, $l Věstník Královské české společnosti nauk. Třída filosoficko-historicko-jazykozpytná. V Praze : Nákladem královské české společnosti nauk Roč. 1888, (1889), s. 85-136
778 $t Catalogus Librorum in Austria Prohibitorum : Verzeichniss der in Oesterreich bis Ende 1895 Verbotenen Druckschriften mit Ausschluss der politischen Tages- und der slavischen Literatur $a Einsle, Anton $d Wien : Verlag des Vereines der österr.-ungar. Buchhändler, 1896 $h 32, 159 s.
778 $t Příspěvek k dějinám censury za arcibiskupa Antonína Brusa / $a Tischer, František, $l Listy filologické = Folia Philologica : časopis pro klasická, středověká a neo-latinská studia, založený r. 1874. Praha : 0024-4457 Roč. 32, (1905), s. 258-271, 376-379
778 $t O indexech zakázaných knih : (index římský a indexy české) : kniha pro každého českého člověka / $a Loskot, František, $d Praha : nákladem vydavatelstva Volné myšlenky, 1911 $h 57 stran ; 20 cm $k Knihovna Volné myšlenky Řada II. ; svazek III.
778 $t Z dějin censury / $a Volf, Josef, $l Časopis Musea Království českého. Praha : Museum Království českého, 1210-9746 Roč. 87, (1913), s. 297-298
778 $t Hier Zensur - wer dort? ; Antworten von gestern auf Fragen von heute ; Der gefesselte Biedermeier ; Literatur, Kultur, Zensur in der guten, alten Zeit / $a Houben, Heinrich Hubert, $d Leipzig : Ph. Reclam, 1990 $h 476 s. ; 18 cm $k Philosophie. Geschichte. Kulturgeschichte ; Bd. 1340
778 $t Verbotene Literatur von der klassischen Zeit bis zur Gegenwart : ein kritisch-historisches Lexikon über verbotene Bücher, Zeitschriften und Theaterstücke, Schriftsteller und Verleger / $a Houben, Heinrich Hubert, $d Dessau : Rauch, 1925 $h 622 s.
778 $t Knihopisná nauka a vývoj knihkupectví československého / $a Nosovský, Karel, $d V Praze : K. Nosovský, 1927 $h 687 s., [26] s. obr. příl., [2] složené l. obr. příl. : il., 1 mapa, portréty, faksim. ; 24 cm $k Bibliografické příručky ; sv. 7
778 $t Aféra Seibtova roku 1779 / $a Prokeš, Jaroslav, $d 1929 $l Českou minulostí : sborník k šedesátinám prof. Václava Novotného / Praha : J. Laichter, 1929 389 s. s. 317-330
778 $t Rakouská cenzura před rokem 1848 / $a Hoch, Karel, $l Časopis Svobodné školy politických nauk v Praze Svobodná škola politických nauk Praha : Svobodná škola politických nauk v Praze, 1928-1935 7 sv. Sv. 3, (1930), č. 2, s. 49-55
778 $t Ze zápasů nekatolického tisku s protireformací : literární a tiskařská aféra z r. 1602. [část 1.], [část 2. - pokračování], [část 3. - dokončení] / $a Škarka, Antonín, $d 1936 $l Český časopis historický / Praha : Historický klub, 1936 672 s. 0862-4356. 42, č. 1, 2, 3-4, (1936,) s. 1-55; 286-322; 484-520
778 $t Tiskové právo československé : ochrana cti, tiskové novely, slovenské tiskové zákony, redaktorský zákon atd. / $a Hrabánek, Jan, $d V Praze : Právnické knihkupectví a nakladatelatví V.Linhart, 1938 $h 608 s. ; 8° $k Právnická knihovna ; Sv. 11
778 $t Zensur und Geistesfreiheit unter Joseph II. : Beitrag zur Kulturgeschichte der Habsburgischen Länder / $a Sashegyi, Oszkár, $d Budapest : Akademiai Kiadó, 1958 $h 244 s. $k Studia historica Akademiae Scientiarum Hungaricae ; 16
778 $t Die Österreichische Zensur im Vormärz / $a Marx, Julius, $d Wien : Verlag für Geschichte und Politik, 1959 $h 76 s. $k Schriftenreihe des Arbeitskreises für österreichische Geschichte
778 $t Koniášovy Klíče a Index jako pramen bibliografický / $a Cesnaková-Michalcová, Milena, $l Česká bibliografie : sborník statí a materiálů. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 0577-3490 Sv. 1, (1959), s. 63-104
778 $t Bibliografie období 1801-1848 a cenzura : (k problematice přípravy národní retrospektivní bibliografie 19. století) / $a Šimeček, Zdeněk, $l Česká bibliografie : sborník statí a materiálů. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 0577-3490 Sv. 3, (1963), s. 7-41
778 $t Bibliografie období 1801-1848 a církevní cenzura : (k problematice přípravy národní retrospektivní bibliografie 19. století) / $a Šimeček, Zdeněk, $l Česká bibliografie : sborník statí a materiálů. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 0577-3490 Sv. 5, (1966), s. 146-164
778 $t Konfiskační praxe 1918-1938 / $l Sborník archivních prací. Praha : Archivní správa Ministerstva vnitra, 1966, 632 s. 0036-5246. Roč. 16, č. 2 (1966), s. 315-365
778 $t Die literarische Zensur als Problem der Soziologie der Politik / $a Otto, Ulla $d Stuttgart : Ferdinand Enke Verlag, 1968 $h 168 s. ; 24 cm $k Bonner Beiträge zur Soziologie ; Nr. 3
778 $t Staatsverwaltung und kirchliche Autoriät im 18. Jahrhundert. Das Problem der Zensur in der theresianischer Reform / $a Klingenstein, Grete $d Wien : Österreich Archiv, 1970 $h 235 s.
778 $t Die Anfänge einer ständigen Inquisition in Böhmen : ein Prager Inguisitoren-Handbuch aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts / $a Patschovsky, Alexander, $d Berlin : de Gruyter, 1975 $h 18, [1], 319, [1] s. : [1] fot. příl. $k Beiträge zur Geschichte und Quellenkunde des Mittelalters ; Bd. 3
778 $t Die Zensur in der Habsburger Monarchie (1750-1810) / $a Wagner, Hans $l Buch- und Verlagswesen im 18. und 19. Jahrhundert : Beiträge zur Geschichte der Kommunikation in Mittel- und Osteuropa / Göpfert, Herbert G., Berlin : Ulrich Camen, 1977 Studien zur Geschichte der Kulturbeziehungen in Mittel- und Osteuropa ; 4 388 s. ; 23 cm 3-921515-02-5 : s. 28-43
778 $t Český periodický tisk na počátku okupace ve světle cenzury a jejích opatření / $a Pasák, Tomáš, $l Acta Universitatis Carolinae : Philosophica et historica 5, (1975), s. 147-178
778 $t Quellen zur Böhmischen Inquisition im 14. Jahrhundert / $a Patschovsky, Alexander, $d Weimar : Hermann Böhlaus Nachfolger, 1979 $h 410 s. : mp. ; 22 cm $k Monumenta Germaniae historica. Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters ; Bd. 11
778 $t K dějinám cenzury v předbělohorské době. (Některé problémy období 1547-1567) / $a Voit, Petr, $d 1987 $l Folia Historica Bohemica / Praha : Ústav československých a světových dějin ČSAV, 1987 631 s. 0231-7494 11, (1987,) s. 305-320
778 $t Dělnické výbory na obranu svobody tisku (1968). Edice pramenů / $d Praha : ÚSD AV ČR, 1993 $h 231 s. $k Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. 11.
778 $t Cenzurované knihy / $a Tomášek, Dušan, $d 1993 $l Česká literatura : časopis pro literární vědu Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1993 0009-0468 41, č. 6, (1993,) s. 703-716
778 $t Pozor, cenzurováno! aneb ze života soudružky cenzury / $a Tomášek, Dušan, $d Praha : Vydavatelství a nakl. MV ČR, 1994 $h 157 s.
778 $t O cenzuře v Československu v letech 1945 - 1956. Studie / $a Kaplan, Karel, $d Praha : ÚSD AV ČR, 1994 $h 183 s. $k Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. 22.
778 $t Damnatur - Toleratur - Admittitur : Studien und Dokumente zur literarischen Zensur im 18. Jahrhundert / $a Plachta, Bodo, $d Tübingen : Niemeyer, 1994 $h VI, 250 s. $k Studien und Texte zur Sozialgeschichte der Literatur ; 43
778 $t Cenzura v předlistopadovém Československu / $a Šitler, Jiří, $d 1998 $l Dějiny a současnost. Kulturně historická revue. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1998, 6 x 64 s. 20, č. 6, (1998,) s. 33-38
778 $t Dějiny českého a československého práva do roku 1945 / $a Malý, Karel, $d Praha : Linde, 1999 $h 572 s. : ilustrace
778 $t Cenzúra kníh v tereziánskej epoche / $a Kollárová, Ivona, $d Bratislava : Ústredná knižnica SAV, 1999 $h 132 s. : il. ; 24 cm
778 $t Tisková cenzura v Čechách, 1621-1660 / $a Homerová, Klára $d 1999 $l Sborník Národního muzea v Praze. Řada C - Literární historie. Praha : Národní muzeum, 1997-1998 [vyd. 1999], 87 s. 0036-5351 42-43, č. 1-4, (1997-1998 [vyd. 1999],) s. 1-87
778 $t Derek Jones (ed.), Censorship. A World Encyclopedia, London – Chicago 2001, (československou problematiku zpracoval Jan Čulík), díl 1, s. 621–631
778 $t Inquisition, Index, Zensur : Wissenkulturen der Neuzeit im Widerstreit / $d Paderborn : Schöningh, 2001 $h 340 s. : il. ; 24 cm $k Romische Inquisition und Indexkongregation ; Bd. 1
778 $t Nacionálno-socialistický systém vlády : ríšska župa Sudety, Protektorát Čechy a Morava, Slovensko / $d Bratislava : AEP, 2002 $h 253 s.
778 $t Kdo byl kdo v naší kulturní politice 1948-1953. Biografický slovník stranických a svazových funkcionářů, státní administrativy, divadelních a filmových pracovníků, redaktorů.. / $a Knapík, Jiří, $d Praha : Libri, 2002 $h 278 s. $k Kdo byl kdo.
778 $t Libri hereticorum sunt legendi: Svoboda výuky na pražské univerzitě (1347-1412) / $a Marin, Olivier, $d 2003 $l Acta Universitatis Carolinae : Historia Universitatis Carolinae Pragensis : Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy / Praha : Karolinum, 2002 [vyd. 2003], 217 s. 0323-0562. 42, č. 1-2, (2002 [vyd. 2003],) s. 33-58
778 $t Dějiny českých médií v datech. Rozhlas - televize - mediální právo / $d Praha : Karolinum, 2003 $h 461 s.
778 $t Český tisk pod vládou Wolfganga Wolframa von Wolmara : stenografické zápisy Antonína Fingera z protektorátních tiskových porad 1939-1941 / $a Finger, Antoš, $d V Praze : Karolinum, 2003 $h 503 s.
778 $t Literární brak : operace vyloučení, operace nahrazení, 1938-1951 / $a Janáček, Pavel, $d Brno : Host, 2004 $h 412 s. : il. $k Teoretická knihovna ; sv. 11
778 $t Cenzurní zásahy do české kultury v letech 1948-1989 / $a Adamová, Karolina, $d 2004 $l Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989 : sborník příspěvků / Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2004 914 s. 80-246-0863-4, s. 281-306
778 $t Propaganda, (Selbst-)Zensur, Sensation : Grenzen von Presse- und Wissenschaftsfreiheit in Deutschland und Tschechien seit 1871 / $d Essen : Klartext, 2005 $h 309 s. : ilustrace $k Veröffentlichungen zur Kultur und Geschichte im östlichen Europa ; 27
778 $t V zajetí moci. Kulturní politika, její systém a aktéři 1948-1956 / $a Knapík, Jiří, $d Praha : Libri, 2006 $h 399 s.
910 ## $a ABB115
997 $a JJ
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link