Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví

od počátků národní kultury až do sklonku třicátých let 20. století

František Kutnar, Jaroslav Marek

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document
All parts
Contents
Obsah Úvodní poznámka.......................................................5 Úvod...................................................................7 I. DĚJEPISECTVÍ STARŠÍHO STŘEDOVĚKU ....................................13 1. Dějepisectví evropského Západu a Východu .........................15 2. Počátky dějepisectví v českých zemích - Kosmas a jeho pokračovatelé...............................................19 3. Dějepisectví doby posledních Přemyslovců a prvních Lucemburků ..............................................30 4. Dějepisectví doby husitské........................................44 5. Legendistické a kronikářské dějepisectví na Slovensku.............52 6. Závěr.............................................................55 II. DĚJEPISECTVÍ MLADŠÍHO STŘEDOVĚKU OD HUMANISMU К OSVÍCENSTVÍ .............................................61 1. Vývoj evropského dějepisectví.....................................63 2. Dějepisectví české reformace a humanismu 16. století .............70 3. České dějepisectví doby baroka a protireformace...................91 4. Humanistické dějepisectví slovenské a uherské ...................113 5. Slovenské evangelické a katolické dějepisectví barokní...........118 6. Závěr ...........................................................124 III. POČÁTKY VĚDECKÉHO DĚJEPISECTVÍ V ÚDOBÍ OSVÍCENSKÉM....................................................131 1. Evropské osvícenecké dějepisectví................................133 2. Podmínky vývoje českého osvícenského dějepisectví a no vá podoba dějepisné práce ...................................142 3. Přípravné ediční podniky a dobnerovský historický kriticismus . . . 145 4. Rozvoje českého osvícenského dějepisectví za josefinismu.........151 5. Na. přechodu к romantismu .......................................174 6. Slovenské obrozenecké dějepisect ví za josefinismu...............182 7. Závěr............................................................188 IV. ZÁKLADY OBROZENECKÉHO DĚJEPISECTVÍ ................................195 1. Evropské dějepisectví první poloviny 19. století ................197 2. Nové podmínky českého dějepisectví...............................208 1063 OBSAH1064 PŘEHLEDNÉ DĚJINY ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO DÉJEPISECTVÍ 3. Dějepisecké dílo Františka Palackého..................................213 4. Palackého souvěkovci a postupující specializace českého dějepisectví .................................................230 5. Slovenské dějepisectví v závěrečném zápase o spisovný jazyk .... 249 6. Starší německé dějepisectví v českých zemích do poloviny 19. století..................................................257 7. Závěr.................................................................264 V. LIBERÁLNÍ A KONZERVATIVNÍ DĚJEPISECTVÍ DRUHÉ POLOVINY 19. STOLETÍ .................................................271 1. Evropské dějepisectví druhé poloviny 19. století .....................273 2. Společenské a organizační podmínky českého dějepisectví v době státoprávního boje.............................................281 3. Generace pokračovatelů Palackého .....................................287 4. Rozvoj ediční činnosti, dějepisectví regionálního a popularizace dějin..................................................307 5. Práce v dějinách práva, literatury a výtvarných umění ................326 6. Dějepisectví slovenské za časů matičních .............................343 7. Nástup německého dějepisectví v českých zemích ...................^ . 349 8. Závěr.................................................................358 VI. POČÁTKY POZITIVISTICKÉHO DĚJEPISECTVÍ V DOBĚ KRITICKÉHO A SOCIÁLNÍHO REALISMU.....................................365 1. Evropské dějepisectví na přelomu století..............................367 2. Podmínky rozvoje českého dějepisectví ................................376 3. Historické dílo Jaroslava Golia.......................................384 4. Gollovi současníci ...................................................403 5. Pomocné vědy historické a ediční práce ...............................417 6. Rozvoj právního dějepisectví .........................................423 7. Dějiny literatury, výtvarných umění a hudby...........................431 8. Dějepisectví regionální a popularizující .............................439 9. Německé dějepisectví českých zemí ke konci 19. století................449 10. Závěr ...............................................................458 VIL POZITIVISTICKÉ DĚJEPISECTVÍ V PRVNÍCH DESÍTILETÍCH 20. STOLETÍ .........................................467 1. Povaha evropské a světové historiografie .............................469 2. Podmínky rozvoje českého dějepisectví v prvních desítiletích 20. století..............................................478 3. Gollovi žáci a jejich postupující diferenciace .......................486 A) Dt ojiCE Josef Pekař a Josef Susta ................................489 B) Mladší generační vlna Gollových žáků ..............................512 C) Dvojice Václav Novotný a Jaroslai Bidlo............................538 D) Zdeněk Nejedlý ....................................................5514. České dějepisectví za převahy Gollových žáků ...............................560 5. Rozvoj pomocných věd historických a ediční činnosti ........................579 6. Zakladatelské období prehistorické a historické archeologie .... 589 7. Právní dějepisectví v prvních desítiletích 20. století .....................600 8. Dějepis literatury, umění a hudby ..........................................611 9. Dějepisectví regionální a popularizující ...................................627 10. Slovenské dějepisectví v posledním údobí národní nesamostatnosti....................................................644 /1. Německé dějepisectví v českých zemích v prvních desítiletích 20. století...................................................657 1 06 5 12. Závěr 670 obsah VIII. POZITIVISTICKÉ DĚJEPISECTVÍ MEZI DVĚMA SVĚTOVÝMI VÁLKAMI ................................................681 1. Proudy ve světovém dějepisectví mezi dvěma světovými válkami .....................................................683 2. Podmínky českého a slovenského dějepisectví po vzniku Československé republiky ...........................................691 3. České pozitivistické dějepisectví mezi dvěma světovými válkami . . . 701 A) Dva dějepisci husitského věku.......................................703 B) Dílo střední historické generace ...................................716 C) Dějepisci hospodářských a sociálních dějin .........................755 D) Dějiny náboženství, věda antiky.....................................769 4. České dějepisectví let třicátých ......................................781 A) Generace let dvacátých a třicátých a její vývoj.....................784 B) Rozvoj dějin hospodářských .........................................826 5. Pomocné vědy historické, ediční práce a základy moderní vědy numismatické..............................................839 6. Prehistorická a historická archeologie v období první republiky .......................................................859 7. Právní dějepisectví v samostatném státě................................875 8. Dějiny literatury, umění a hudby.......................................889 9. Rozvoj dějepisectví regionálního.......................................908 10. Rozvoj vědeckých forem slovenského dějepisectví.......................934 11. Německé dějepisectví českých zemí v mezidobí světových válek . . . 953 12. Závěr.................................................................971 Doslov ...................................................................979 Doslov po dvou desítiletích ..............................................981 Redakční dovětek..........................................................994 Chronologický přehled.....................................................996 Zkratky časopisů a edicí.................................................1010 Rejstřík............................................................ . 1011 Obsah....................................................................1063
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpm0126140
3 CZ-PrHAC
5 20211005151953.4
7 tu
8 980119s1997----xr ac||e||||||001|0|cze||
20 ## $a 80-7106-252-9
40 ## $a ABA001 $b cze
41 0# $a cze
43 ## $a e-xr--- $a e-xo---
44 ## $a xr
72 #7 $a 930 $x Historická věda. Pomocné vědy historické. Archivnictví $2 Konspekt $9 8
80 ## $a 930(091) $2 MRF
80 ## $a (437.3) $2 MRF
80 ## $a (437.6) $2 MRF
80 ## $a (048.8) $2 MRF
100 1# $a Kutnar, František, $d 1903-1983 $7 jk01071116 $4 aut
245 10 $a Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví : $b od počátků národní kultury až do sklonku třicátých let 20. století / $c František Kutnar, Jaroslav Marek
250 ## $a 2., přeprac. a dopl. vyd.
260 ## $a Praha : $b NLN, Nakladatelství Lidové noviny, $c 1997
300 ## $a 1065 s. : $b il., portréty
490 1# $a Česká historie ; $v 3
500 ## $a 3. vydání 2009
504 ## $a Jmenný, věcný, názvový a zeměpisný rejstřík
504 ## $a Bibliogr.
581 ## $a Rec.: <Pešek Jiří,> <DaS> 20, <1998>, č. 2, s. 64; zpr.: <Hanzal Josef,> <Bulletin HÚ AV ČR> 9, <1998>, č. 2, s. 30; též: <Řepa Milan,> <Historica> 5-6, 1998-1999 [vyd. <2000>], s. 217; rec.: <Weger Tobias,> <BohZ> 42, <2001>, č. 2, s. 449-451;
653 0# $a historiografie česká
653 0# $a historici čeští
653 0# $a historiografie slovenská
653 0# $a historici slovenští
655 #7 $a přehledy
659 $a yba $x přehledná zpracování dějin českých zemí (chronologicky)
659 $a zza $x dějepisectví, historické vědy, historici
700 1# $a Marek, Jaroslav, $d 1926-2011 $7 jn99240000674 $4 aut
789 $i Recenze: $a Pešek, Jiří, $t Dějiny a současnost. Kulturně historická revue $d (1998), $g Roč. 20, č. 2 s. 64 $z 80-7106-252-9
789 $i Zpráva: $a Hanzal, Josef, $t Bulletin Historického ústavu AV ČR $d (1998), $g Roč. 9, č. 2 s. 30 $z 80-7106-252-9
789 $i Recenze: $a Řepa, Milan, $t Historica. Historical Sciences in the Czech Republic. Series nova $d (1998-1999 [vyd. 2000]), $g Roč. 5-6 s. 217 $z 80-7106-252-9
789 $i Recenze: $a Weger, Tobias, $t Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der Böhmischen Länder $d (2001), $g Roč. 42, č. 2 s. 449-451 $z 80-7106-252-9
830 #0 $a Česká historie
901 $o 19980128 $b 9788071062524 $f 2., přeprac. a dopl. vyd.
910 ## $a ABB115
990 $a 4
990 $a 2
990 $a 5
990 $a 6
992 $a C 83193
997 $a VH
998 $a n
998 $b a
998 $c m
1001 $a BIB26140
1773 $9 1997.
1964 $a ybazza
1964 $a zzayba
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link