Církevní dějiny

Jaroslav Boubín – Jiří Mikulec – Jaroslav Šebek

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document
All parts
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpw20442601
3 CZ-PrHAC
5 20201123181735.5
7 z|
8 180221s2009----xr |||||||||||||||||cze||
40 ## $a ABB115 $b cze $e rda
41 0# $a cze
72 #7 $a 27 $x Křesťanství. Křesťanská církev všeobecně. Eklesiologie $2 Konspekt $9 5
100 1# $a Boubín, Jaroslav, $d 1954- $7 jn20000400227 $4 aut $e Autor
245 10 $a Církevní dějiny / $c Jaroslav Boubín – Jiří Mikulec – Jaroslav Šebek
249 $a I. Charakteristika
249 $a II. Církevní dějiny ve středověku
249 $a III. Církevní dějiny v době renesance, baroka a osvícenství
249 $a IV. Církevní dějiny v 19. a 20. století
249 $a 1. Církevní historiografie do roku 1918
249 $a 2. Církevní historiografie 1918–1989
249 $a 3. Církevní historiografie po roce 1989
249 $a V. Německá a sudetoněmecká historiografie církevních dějin Českých zemí v 19. a 20. století
249 $a Literatura
300 ## $b fotografie
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a jiný $b x $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
653 ## $a dějiny církevní
653 ## $a církev
653 ## $a historiografie církevní
655 #7 $a hesla slovníková
659 $a yba $x přehledná zpracování dějin českých zemí (chronologicky)
659 $a rr $x církevní a náboženské dějiny
659 $a xaa $x historiografie, vědecké projekty
700 1# $a Mikulec, Jiří, $d 1962- $7 jn19990201039 $4 aut $e Autor
700 1# $a Šebek, Jaroslav, $d 1970- $7 jo20000080502 $4 aut $e Autor
771 $t Církev / $a Boubín, Jaroslav,
771 $t Historiografie
771 $t Obecné dějiny
771 $t Teologie
771 $t Sociologie
771 $t Psychologie
771 $t Společenské vědy
771 $t Legenda
771 $t Staroslověnština
771 $t Světec
771 $t Anály / $a Zachová, Jana,
771 $t Kapitula / $a Večeře, Vojtěch,
771 $t Klášter / $a Zelenka, Jan,
771 $t Nekrologium
771 $t Kronika
771 $t Utrakvismus
771 $t Jednota bratrská / $a Just, Jiří,
771 $t Hagiografie / $a Doležalová, Eva,
771 $t Husitství
771 $t Cyrilometodějská tradice / $a Třeštík, Dušan,
771 $t Pravoslaví
771 $t Jezuité / $a Valentová, Kateřina,
771 $t Probošt
771 $t Panovník
771 $t Katolická církev / $a Šebek, Jaroslav,
771 $t Biskup / $a Krafl, Pavel,
771 $t Arcibiskup / $a Krafl, Pavel,
771 $t Privilegium
771 $t České stavovské povstání / $a Pánek, Jaroslav,
771 $t Český stát / $a Bobková, Lenka,
771 $t Bitva na Bílé hoře / $a Pánek, Jaroslav,
771 $t Křesťanství
771 $t Rekatolizace
771 $t Baroko / $a Mikulec, Jiří,
771 $t Poutní místa
771 $t Duchovní stav
771 $t Františkáni / $a Hlaváček, Petr,
771 $t Cisterciáci / $a Šimůnek, Robert,
771 $t Osvícenství
771 $t Náboženská tolerance
771 $t Cenzura / $a Pokorná, Magdaléna,
771 $t Celibát / $a Kopičková, Božena,
771 $t Listina
771 $t Husitské války
771 $t Liberalismus
771 $t Církevní řády / $a Krafl, Pavel,
771 $t Generální vikář / $a Kůrka, Pavel B.,
771 $t Pražské biskupství
771 $t Československo / $a Gebhart, Jan,
771 $t Reformace
771 $t Česká reformace / $a Sterneck, Tomáš,
771 $t Cyrilometodějská misie / $a Třeštík, Dušan,
771 $t Velká Morava
771 $t Morava
771 $t Komunistický režim (1948-1989)
771 $t Univerzita
771 $t Politický katolicismus
771 $t Komeniologie
771 $t Historická geografie / $a Semotanová, Eva,
771 $t Disent / $a Irmanová, Eva,
771 $t Rytířské řady
771 $t Piaristé
771 $t Premonstráti
771 $t Německá univerzita
771 $t Christianizace
771 $t Collegium Carolinum / $a Luft, Robert,
773 0# $t Akademická encyklopedie českých dějin. Sv. 1, A-C / $d Praha : Historický ústav, 2009 $k Práce Historického ústavu AV ČR. Řada E - Encyclopaedica ; 2 $h 384 s. : il. $z 978-80-7286-147-7 $g s. 331-337
778 $t Bibliografie české katolické literatury náboženské od roku 1828 až do konce roku 1913 : vydáno v pamět osmdesátiletého jubilea "Časopisu katolického duchovenstva" a padesátiletého jubilea "Dědictví sv. Prokopa". Část první / $d Praha : Nákladem dědictví sv. Prokopa, 1912 $h 2 l., s. 1-480 ; 23 cm $k Dědictví sv. Prokopa ; podíl údů na rok 1912, č. 54
778 $t Biskup Antonín Podlaha, český kněz, archeolog a historik / $a Pekař, Josef, $d Praha : Lad. Kuncíř, 1932 $h 80 s.
778 $t Příručka českých církevních dějin. 9, Doba probuzenského katolicismu. část 1 / $a Zlámal, Bohumil, $d Olomouc : Čes. katol. Charita, 1970 $h 126 listů
778 $t Přehled církevních dějin. Sv. 1, 2 / $a Kadlec, Jaroslav, $d Praha : Zvon, 1991 $h 332+278 s.
778 $t Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví : od počátků národní kultury až do sklonku třicátých let 20. století / $a Kutnar, František, $d Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1997 $h 1065 s. : il., portréty $k Česká historie ; 3
778 $t Dějiny Univerzity Karlovy. Díl 4., 1918-1990 / $d Praha : Karolinum, 1998 $h 671 s. : ilustrace
778 $t Pozvání ke studiu církevních dějin / $a Hanuš, Jiří, $d Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999 $h 159 s. : il. $k Historia ecclesiastica
778 $t České církevní dějiny ve druhé polovině 20. století. Sborník příspěvků ze sekce církevních dějin na VIII. sjezdu českých historiků v Hradci Králové ve dnech 10. - 12. září 1999 / $d Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000 $h 119 s. $k Historia ecclesiastica. 5.
778 $t Ekumenické církevní dějepisectví. Dějiny, analýzy, perspektivy / $d Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003 $h 211 s. $k Historia ecclesiastica. 12.
910 ## $a ABB115
997 $a JJ
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link