Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document / AEČD
All parts
Contents
{{record.tocContent}}
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpw20436725
3 CZ-PrHAC
5 20221229190026.5
8 171109s2015----xr |||||||||||||||||cze||
40 ## $a ABB115 $b cze $e rda
41 0# $a cze
72 #7 $a 347 $x Soukromé právo $2 Konspekt $9 16
100 1# $a Šimůnek, Robert, $d 1971- $7 ola2003167520 $4 aut $e Autor
245 10 $a Dominium / $c Robert Šimůnek
249 $a Literatura
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a jiný $b x $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
653 ## $a panství
653 ## $a vlastnictví
653 ## $a pozemky
653 ## $a držba pozemková
653 ## $a vrchnost
653 ## $a šlechta
655 #7 $a hesla slovníková
659 $a xac $x pojmosloví (historiografie)
771 $t Dominium speciale a generale / $a Dvořáčková-Malá, Dana,
771 $t Úřad
771 $t Rod
771 $t Doména
771 $t Panství
771 $t Církev / $a Boubín, Jaroslav,
771 $t Panovník
771 $t Úředník
773 0# $t Akademická encyklopedie českých dějin. Sv. 4, D-G (dadaismus - gymnázium) / $d Praha : Historický ústav, 2015 $k Práce Historického ústavu AV ČR. Řada E - Encyclopaedica ; 5 $h 401 s. $z 978-80-7286-268-9 $g s. 205-206
778 $t Osud slavného domu : rozkvět a pád rožmberského dominia / $a Míka, Alois, $d České Budějovice : Růže, 1970 $h 200 s. : ilustrace
778 $t Královský číšník Zbraslav a jeho dědictví : (Vznik a rozklad jednoho feudálního dominia z první poloviny 13. stol.) / $a Žemlička, Josef, $d 1983 $l Historická geografie / Praha : Komise pro historickou geografii při Ústavu československých a světových dějin ČSAV, 1983 399 s. : fotografie 0323-0988 Sv. 21, (1983), s. 117-132
778 $t Libějovice - obilní továrna rožmberského dominia / $a Čechura, Jaroslav, $d 1997 $l Časopis Národního muzea. Řada historická Praha : Národní muzeum, 1997 1214-0627 166, č. 3-4, (1997,) s. 93-117
778 $t Architektura rožmberského dominia v době Jagellonské / $a Kuthan, Jiří, $d 2000 $l Pocta Václavovi Menclovi. Zborník štúdií k otázkam interpretácie stredoeurópskeho umenia / Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2000 221 s., s. 169-192
778 $t Hrady Hausberk a Najštejn, jejich vznik a zapojení do dominia řádové komendy v Chomutově / $a Pachner, Jaroslav, $d 2000 $l Památky, příroda, život. Vlastivědný čtvrtletník Chomutovska. / Chomutov : Okresní muzeum v Chomutově, 2000 128 s. 0231-5076 Roč. 32, č. 3 (2000), s. 17-21
778 $t Správní systém šlechtického dominia v pozdně středověkých Čechách. Rožmberská doména 1418-1472 / $a Šimůnek, Robert, $d Praha : Historický ústav, 2005 $h 737 s. : il., faksim. $k Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti Historici Pragae. Řada A, Monographia, 0862-7088 ; 20
778 $t Pozůstalost Wolfganga z Krajku († 1491). Sídelní, krajinná a administrativní struktura šlechtického dominia v pozdním středověku / $a Šimůnek, Robert, $d 2007 $l Historická geografie / Praha : Historický ústav AV ČR, 2007 526 s. : fotografie 0323-0988. Roč. 34, (2007), s. 45-92
778 $t Jihočeské dominium. Rožmberkové, Eggenbekové, Schwarzenbergové a Buquoyové v jižních Čechách / $a Juřík, Pavel, $d Praha : Libri, 2008 $h 443 s., obr., fot.
778 $t Kostely farní nebo patronátní? K postavení farních kostelů v systému správy šlechtického dominia na příkladu panství Třeboň na přelomu 17. a 18. století / $a Pumpr, Pavel, $d 2008 $l Antonín Jan Václav Vokoun (1691-1757) a církevní správa jeho doby v Čechách. Sborník příspěvků z odborného semináře, konaného dne 11. září 2007 v Městské galerii ve Vodňanech / Vodňany : Městské muzeum a galerie ve Vodňanech, 2008 136 s., fot. 80-254-1611-2, s. 79-94
778 $t Moravská dominia Liechtensteinů a Dietrichsteinů / $a Juřík, Pavel, $d Praha : Libri, 2009 $h 419 s., il.
778 $t Dominia pánů z Hradce, Slavatů a Czerninů / $a Juřík, Pavel, $d Praha : Libri, 2010 $h 351 s. : il.
778 $t Páni z Rožmberka 1250-1520 : jižní Čechy ve středověku : kulturněhistorický obraz šlechtického dominia ve středověkých Čechách / $a Šimůnek, Robert, $d České Budějovice : Veduta, 2011 $h 340 s., xii s. barev. obr. příl. : il., faksim.
778 $t Dominia Smiřických a Liechtensteinů v Čechách / $a Juřík, Pavel, $d Praha : Libri, 2012 $h 215 s., il.
910 ## $a ABB115
997 $a JS
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Předchozí verze
  • {{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
    Aplikovat
    {{revision.content}}
Try to re-lookup for cover Delete cover