Akademická encyklopedie českých dějin.

Sv. 5 H/1 (habáni - historismus)

vědecký redaktor Jaroslav Pánek.

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document
All parts
Contents
HESLÁŘ Odkazová hesla jsou vyznačena kurzívou habáni .................................... 9 Haberská cesta (stezka) ....................9 habrovanští ................................9 habsburská dynastie....................... 10 habsburská monarchie...................... 16 habsburské dědičné země....................29 habsbursko-lotrinská dynastie..............29 habsbursko-osmanské války..................29 hádání kněží...............................29 hagiografie................................29 hainfeldský sjezd..........................30 halacha....................................32 haléř......................................32 Halič......................................32 hasičský spolek............................36 Hbané......................................38 Hedvábná cesta.............................38 Heimwehr...................................38 hejtman....................................39 hejtmanství německých lén .................48 Helsinská konference (Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, KBSE) 1975..............................49 helvéti....................................51 helvetská konfese .........................51 helvetsko-zednářské spiknutí ..............52 henleinovci ...............................52 henleinovský puč...........................52 heraldika..................................53 hereze.....................................57 herold.....................................57 hermhutští bratři..........................58 heuristika ................................58 heydrichiáda ..............................58 hilsneriáda ...............................60 historická antropologie....................62 historická bibliografie....................65 historická demografie .....................69 historická ekologie........................70 Historická expedice........................72 historická geografie.......................74 historická kartografie.....................80 historická klimatologie....................83 Historická komise zemská pro Království české...................................84 historická krajina ........................86 Historická skupina.........................86 historická statistika......................87 historická šlechta .............................88 historická topografie ..........................88 historická vlastivěda ..........................88 historické atlasy ..............................96 historické časopisy ............................97 historické encyklopedie........................124 historické kongresy............................130 historické právo...............................147 historické vědomí .............................148 historicko-politická individualita.............149 historický federalismus........................149 Historický klub................................150 historický materialismus...................... 154 Historický ústav Akademie věd ČR ............. 156 historie...................................... 179 historiograf.................................. 179 historiografie českých zemí v zahraničí ...... 180 historiografie v českých zemích ...............200 historiografie v českých zemích - literatura..................................327 Úvodní poznámka ...............................327 I. Základy....................................328 1. Příručky, syntézy, úvody...................328 2. Lexikony...................................328 3. Organizace historiografické práce .........329 a) Akademie věd a její ústavy ve vztahu ? historiografii..........................329 b) Historiografie na univerzitách..........330 c) Historiografie ve velkých archivech.....331 d) Historiografie ve velkých muzeích.......332 e) Historické společnosti a spolky.........332 4. Teorie a metodologie.......................333 a) Filozofické aspekty historiografie......333 b) Metodologické a metodické aspekty historické práce..........................337 c) Periodizace dějin.......................346 5. Práce shrnující a přesahující jednotlivé periody.....................................348 a) Shrnující práce o dějinách historiografie ...........................348 b) Historiografické zpracování témat přesahujících jednotlivé periody..........349 c) Historiografické zpracování starověku ..351 6. Některé specifické oblasti historického výzkumu ....................................352 a) Pomocné vědy historické a dějiny správy....................................352 b) Právní dějiny...........................352 7 c) Historická slavistika, balkanistika, byzantologie a hungaristika, dejiny východní Evropy.............................353 II. Historiografie - období středověku.........354 1. Studie obecnějšího zaměření ...............354 2. Osobnosti a díla středověkého dějepisectví (v chronologickém uspořádání) ..............357 III. Historiografie - období raného novověku ..................................... 373 1. Studie obecnějšího zaměření ...............373 2. Osobnosti a díla raně novověkého dějepisectví (v abecedním uspořádání)......376 IV. Historiografie - období 19. a počátku 20. století....................................414 1. Studie obecnějšího zaměření ................414 2. Osobnosti a díla historiků působících v 19. století a v prvních desetiletích 20. století (v abecedním uspořádání) ........417 V. Historiografie - období 20. a počátku 21. století ......................................498 1. Studie obecnějšího zaměření...................498 2. Osobnosti a díla historiků působících ve 20. století a v prvních desetiletích 21. století (v abecedním uspořádání) ........504 VI. Specifické (menšinové) proudy módění historiografie ................................581 1. Polská menšinová historiografie...............581 2. Židovská a judaistická historiografie ........582 a) Bibliografie, přehledy bádání .............582 b) Ostatní literatura........................582 3. Romská a romistická historiografie ...........584 historismus.......................................586 8
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpm01491345
3 CZ-PrHAC
5 20210307115840.8
7 ta
8 200522s2019----xr-abchf-e----000-0-cze-d
20 ## $a 978-80-7286-339-6 $q (vázáno)
40 ## $a ABB036 $b cze $d LIA001 $e rda
41 0# $a cze
44 ## $a xr
72 #7 $a 94(437) $x Dějiny Česka a Slovenska $2 Konspekt $9 8 $T . $7 sk170827
72 #7 $a 030 $x Všeobecná příručková díla $2 Konspekt $9 12 $T . $7 sk136293
245 10 $a Akademická encyklopedie českých dějin. $n Sv. 5, $p H/1 (habáni - historismus) / $c vědecký redaktor Jaroslav Pánek.
264 #1 $a Praha : $b Historický ústav, $c 2019
300 ## $a 590 stran : $b ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, faksimile
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
490 1# $a Práce Historického ústavu AV ČR. Řada E - Encyclopaedica ; $v svazek 7 = Opera Instituti historici Pragae. Series E - Encyclopaedica ; volumen 7
504 ## $a Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
653 ## $a dějiny české
655 #7 $a encyklopedie
659 $a xblc $x oborové slovníky
700 1# $a Pánek, Jaroslav, $d 1947- $7 jk01091642 $4 edt $e Editor
787 1# $t Akademická encyklopedie českých dějin. Sv. 1, A-C / $d Praha : Historický ústav, 2009 $z 978-80-7286-147-7
830 #0 $a Historický ústav (Akademie věd ČR). $t Práce Historického ústavu AV ČR. $p Řada E - Encyclopaedica
910 ## $a ABB115
992 $a E 13346
997 $a VH
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link