Církevní řády

Pavel Krafl – Dalibor Janiš – Jaroslav Šebek

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document / AEČD
All parts
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpw20442746
3 CZ-PrHAC
5 20201123181739.8
7 z|
8 180222s2009----xr |||||||||||||||||cze||
40 ## $a ABB115 $b cze $e rda
41 0# $a cze
72 #7 $a 27-78 $x Křesťanská sdružení, spolky a organizace. Řeholní řády $2 Konspekt $9 5
100 1# $a Krafl, Pavel, $d 1971- $7 jn20000401465 $4 aut $e Autor
245 10 $a Církevní řády / $c Pavel Krafl – Dalibor Janiš – Jaroslav Šebek
249 $a I. Charakteristika
249 $a II. Rozdělení
249 $a III. Počátky a vývoj do konce středověku
249 $a IV. Od reformace do roku 1848
249 $a V. Vývoj v letech 1848–1989
249 $a VI. Obnova po roce 1989
249 $a Literatura
300 ## $b fotografie
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a jiný $b x $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
653 ## $a řády církevní
653 ## $a konventy
653 ## $a řeholníci
653 ## $a řehole
655 #7 $a hesla slovníková
659 $a rr $x církevní a náboženské dějiny
659 $a rrb $x církevní řády a kongregace, náboženská bratrstva, kláštery
700 1# $a Janiš, Dalibor, $d 1973- $7 mzk2006331760 $4 aut $e Autor
700 1# $a Šebek, Jaroslav, $d 1970- $7 jo20000080502 $4 aut $e Autor
771 $t Konvent
771 $t Řeholník
771 $t Řehole
771 $t Terciář
771 $t Monastické řády
771 $t Žebravé řády
771 $t Rytířské řady
771 $t Řeholní kanovníci
771 $t Řeholní klerikové
771 $t Kongregace
771 $t Benediktini / $a Šimůnek, Robert,
771 $t Cisterciáci / $a Šimůnek, Robert,
771 $t Celestini / $a Doležalová, Eva,
771 $t Kartuziáni / $a Havlík, Jiří M.,
771 $t Dominikáni / $a Boubín, Jaroslav,
771 $t Minorité
771 $t Augustiniáni / $a Pořízka, Aleš,
771 $t Františkáni / $a Hlaváček, Petr,
771 $t Karmelitáni / $a Havlík, Jiří M.,
771 $t Kapucíni / $a Brčák, Marek,
771 $t Trinitáři
771 $t Servité
771 $t Němečtí rytíři
771 $t Johanité / $a Zelenka, Jan,
771 $t Templáři
771 $t Řád sv. Ducha
771 $t Křižovníci s červenou hvězdou
771 $t Křižovníci s červeným křížem
771 $t Křižovníci s červeným srdcem
771 $t Premonstráti
771 $t Jezuité / $a Valentová, Kateřina,
771 $t Piaristé
771 $t Barnabité / $a Hlaváček, Petr,
771 $t Theatini
771 $t Benediktinky / $a Šimůnek, Robert,
771 $t Cisterciačky / $a Šimůnek, Robert,
771 $t Dominikánky / $a Boubín, Jaroslav,
771 $t Augustiniánky / $a Pořízka, Aleš,
771 $t Johanitky
771 $t Strážkyně Božího hrobu
771 $t Premonstrátky
771 $t Klarisky / $a Hlaváčková, Jaroslava
771 $t Magdalenitky
771 $t Alžbětinky / $a Hlaváček, Petr,
771 $t Voršilky
771 $t Biskup / $a Krafl, Pavel,
771 $t Papež
771 $t Exempce / $a Cibulka, Pavel,
771 $t Vizitace
771 $t Klášter / $a Zelenka, Jan,
771 $t Řádové provincie
771 $t Pražské biskupství
771 $t Čechy / $a Semotanová, Eva,
771 $t Morava
771 $t Proboštství
771 $t Opatství
771 $t Vratislavské biskupství
771 $t Clunyjská reforma / $a Kopičková, Božena,
771 $t Slezsko
771 $t Šlechta
771 $t Město
771 $t Mendikanti
771 $t Klérus
771 $t Kartouza / $a Večeře, Vojtěch,
771 $t Devotio moderna / $a Doležalová, Eva,
771 $t Komenda
771 $t Špitál
771 $t Jeptiška
771 $t Schizma
771 $t Husitství
771 $t Pavláni
771 $t Reformace
771 $t Sekularizace
771 $t Panovník
771 $t Pražské arcibiskupství
771 $t Rekatolizace
771 $t Milosrdní bratři
771 $t České stavovské povstání / $a Pánek, Jaroslav,
771 $t Hyberni / $a Kuchařová, Hedvika,
771 $t Církevní školství / $a Doležalová, Eva,
771 $t Tereziánské reformy
771 $t Josefínské reformy / $a Tinková, Daniela,
771 $t Provinciál
771 $t Náboženský fond
771 $t Země
771 $t Opat
771 $t Liturgické knihy
771 $t Kněz / $a Šebek, Jaroslav,
771 $t Modus vivendi
771 $t První Československá republika
771 $t Salesiáni
771 $t Redemptoristé
771 $t Poutní místa
771 $t Boromejky / $a Hlaváček, Petr,
771 $t Vincentky
771 $t Druhá světová válka / $a Kuklík, Jan,
771 $t Nacistická perzekuce
771 $t Odsun Němců a Maďarů z Československa
771 $t Komunistický režim (1948-1989)
773 0# $t Akademická encyklopedie českých dějin. Sv. 1, A-C / $d Praha : Historický ústav, 2009 $k Práce Historického ústavu AV ČR. Řada E - Encyclopaedica ; 2 $h 384 s. : il. $z 978-80-7286-147-7 $g s. 342-345
778 $t Premonstráti v Čechách a na Moravě : stručné vypsání osudů jednotlivých buď ještě stávajících neb již vyhlazených kláštěrů toho řádu dle roků jich založení / $a Čermák, Dominik Karel, $d V Praze : Nákladem kanonie Strahovské, 1877 $h v, 573 s. ; 22 cm
778 $t Das Wirken der religiösen Orden und Kongregationen unter den Sudetendeutschen / $a Scherzer, Anton $l Die deutschen Katholiken in der Tschechoslowakischen Republik / Donat, Henricus, Warnsdorf : Opitz, 1934 357 s. s. 123-139
778 $t Zur Geschichte der böhmischen Dominikanerprovinz im Mittelalter. I. Provinzialprioren, Inquisitoren, Apostol. Pönitentiare / $a Koudelka, Vladimír J., $l Archivum Fratrum Praedicatorum Roma 0391-7320 25, (1955), s. 75-99
778 $t Zur Geschichte der böhmischen Dominikanerprovinz. II. Die Männer- und Frauenklöster / $a Koudelka, Vladimír J., $l Archivum Fratrum Praedicatorum Roma 0391-7320 26, (1956), s. 127-160
778 $t Zur Geschichte der böhmischen Dominikanerprovinz. III. Bischöfe und Schriftsteller / $a Koudelka, Vladimír J., $l Archivum Fratrum Praedicatorum Roma 0391-7320 27, (1957), s. 39-119
778 $t Organizace českých klášterů ve 13. a 14. stol. na podkladě provinčním / $a Cinke, Vladimír $d 1968 $l Československý časopis historický / Praha : Historický ústav ČSAV, 1968 948 s. 0045-6187 16 [66], č. 3, (1968) s. 435-446
778 $t Organizace řeholních institucí v českých zemích a péče o jejich archivy / $a Svátek, Josef, $l Sborník archivních prací. Praha : Archivní správa Ministerstva vnitra ČR, 1970, 624 s. 0036-5246. Roč. 20, č. 2 (1970), s. 503-624
778 $t Zakon joannitów na Śląsku do połowy XIV w. / $a Dola, Kazimierz, $l Studia teologiczno-historyczne Śląska Opolskiego. 3, (1973), s. 53-86
778 $t Řád křižovníků s červeným srdcem ve středověku / $a Hledíková, Zdeňka, $l Sborník prací východočeských archivů Zámrsk : Státní oblastní archiv v Zámrsku, 231-6307 5, (1984), s. 209-234
778 $t Kláštery v českých zemích z hlediska památkové hodnoty / $a Hobzek, Josef, $d Praha : Státní ústav památkové péče a ochrany přírody, odborné informační středisko VTEI, 1987 $h 148 s. $k Odborné a met. publikace. St. ústav památkové péče a ochrany přírody ; 3
778 $t Rozvoj duchovních řádů v českých zemích / $a Němec, Jaroslav, $d Řím : Křesťanská akademie, 1988 $h 157 stran, 18 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace $k Studium ; sv. 36
778 $t Církevní řády a kongregace v zemích českých / $a Jirásko, Luděk, $d Praha : Fénix, 1991 $h 173 stran : ilustrace (převážně barevné), barevné fotografie
778 $t Piaristé v Čechách na Moravě a ve Slezsku 1631-1950 / $a Zemek, Metoděj, $d Prievidza : Vyd. TEXTM pre Kolégium piaristov v Prievidzi, 1992 $h 330 s.
778 $t Rušení klášterů v Čechách za Josefa II / $a Beránek, Karel, $d 1994 $l Pražské arcibiskupství 1344-1994 : sborník statí o jeho působení a významu v české zemi / 1. vydání Praha : Zvon, 1994 380 stran 80-7113-091-5, s. 209-224
778 $t Die Stifte der Augustiner Chorherren in Böhmen, Mähren und Ungarn / $d Klostenburg : Mayer, 1994 $h 360 stran : ilustrace $k Österreichisches Chorherrenbuch
778 $t Rušení klášterů v Čechách a na Moravě za Josefa II. / $a Bastl, Ondřej, $d 1995 $h tabulky $l Historická geografie / Praha : Historický ústav AV ČR, 1995 315 s. : 1 mapová příloha. 0323-0988 Sv. 28, (1995), s. 155-182
778 $t Tovaryšstvo Ježíšovo. Jezuité v Čechách / $a Čornejová, Ivana, $d Praha : Mladá fronta, 1995 $h 245 s. $k Kolumbus. ; 130.
778 $t Činnost řeholních řádů a kongregací v Čechách (1848-1918) / $a Čáňová, Eliška, $d Praha : SÚA, 1997 $h 79 s.
778 $t Benediktini v českých zemích ve středověku / $a Hledíková, Zdeňka, $d 1997 $l Břevnov v českých dějinách : sborník z konference pořádané ve dnech 14. a 15. září 1993 Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy u příležitosti milénia břevnovského kláštera / Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 1997 142 s. 80-85899-31-0, s. 7-24
778 $t Němečtí rytíři v českých zemích / $a Jan, Libor, $d 1997 $l Heraldika a genealogie Praha : Klub pro českou heraldiku a genealogii, 1997 258 s. 30, č. 1-2, (1997,) s. 7-127
778 $t Řeholní život v českých zemích : řeholní řády a kongregace, sekulární instituty a společnosti apoštolského života v České republice / $d Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997 $h 319 s. : barev. portréty $k Encyklopedie
778 $t Encyklopedie českých klášterů / $a Vlček, Pavel, $d Praha : Libri, 1997 $h 782 stran : ilustrace, plány, erby $k Stavební památky.
778 $t Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420. I, Fundace 12. století / $a Charvátová, Kateřina, $d Praha : Karolinum, 1998 $h 367 s. : fotografie
778 $t Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420. II, Kláštery založené ve 13. a 14 století / $a Charvátová, Kateřina, $d Praha : Karolinum, 2002 $h 402 stran : fotografie
778 $t Krystyn Matwijowski (ed.), Materiały z konferencji „Kościół na Śląsku w okresie średniowiecza“, Sobótka 53, 1998, 3–4
778 $t 900 let cisterciáckého řádu : sborník z konference konané 28.-29. 9. 1998 v Břevnovském klášteře v Praze / $d Praha : Unicornis, 2000 $h 319 s.
778 $t Tomáš Černušák, Dominikánský řád v českých zemích v období do husitských válek, disertační práce, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc 2000
778 $t Perzekuce mužských řeholí 1948-1950 / $a Vlček, Vojtěch, $d 2000 $l Stát a církev v roce 1950. Sborník příspěvků z konference pořádané Českou křesťanskou akademií, Ústavem pro soudobé dějiny, Centrem pro studium demokracie a kultury ve spolupráci a Arcibiskupstvím pražským dne 21. června 2000 v Emauzském klášteře v Praze / Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000 Historia ecclesiastica. 4. 143 s. 80-85959-71-2, s. 50-67
778 $t Encyklopedie moravských a slezských klášterů / $a Foltýn, Dušan, $d Praha : Libri, 2005 $h 878 stran : ilustrace, plány, erby, faksimile
910 ## $a ABB115
997 $a JJ
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link