Akademická encyklopedie českých dějin.

Sv. 4 D-G (dadaismus - gymnázium)

vědecký redaktor Jaroslav Pánek

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document
All parts
Contents
HESLÁŘ D - G Odkazová hesla jsou vyznačena kurzívou. D dadaismus.................................11 dálněvýchodní transakce 1919 .............12 daně .....................................12 darwinismus ..............................17 DAV ......................................17 Davidova hvězda ..........................18 decenální reces...........................18 Děčané....................................18 dědické právo ............................18 Dědictví sv. Cyrila a Metoděje............20 Dědictví svatováclavské...................20 dědičná držba.............................20 dědičnost trůnu ..........................20 defenestrace..............................21 defenzor..................................21 definitiva................................21 deismus...................................22 dějepis (školní)..........................23 dějepisectví..............................53 dějepisné učebnice........................53 dějiny....................................57 dějiny dějepisectví.......................58 dějiny diplomacie ........................58 dějiny každodennosti......................59 dějiny mentalit...........................61 dějiny přírodních věd.....................62 dějiny rodiny.............................63 dějiny techniky ..........................63 dějiny vědy ..............................64 dekadence.................................64 děkan.....................................66 děkanát...................................66 deklarace.................................66 Deklarace o konfederaci ( 1940) ..........66 deklaratoria Obnoveného zřízení zemského ....67 dekret....................................67 dekret kutnohorský........................67 dekrety prezidenta republiky..............68 delegace..................................70 Dělnická akademie ........................71 dělnické hnutí v Českých zemích a Československu do roku 1945 .........71 Dělnické listy............................86 dělnické rady ............................86 dělnické spolky...........................87 Dělnické tělocvičné jednoty...............88 dělnický tisk ............................89 Dělnický vzdělávací spolek (1867).........91 dělnictvo ................................92 demografický vývoj Českých zemí...........98 demografie .............................111 demokracie..............................111 Demokratická strana ......................114 Demokratická unie (DEU)...................115 demokratický centralismus ................115 demokratizace............................116 demonstrace .............................120 demonstrace studentů 17. listopadu 1939 v Praze................................120 demonstrace studentů 17. listopadu 1989 v Praze ...............................122 denár ...................................123 dendrochronologie........................123 Děpoltici................................125 deportace................................125 deputace.................................126 deputát..................................127 desátek .................................127 Desetiletí duchovní obnovy národa .......128 desetipanský úřad........................128 desideria z roku 1790 ...................129 deskový statek...........................130 desky dvorské ...........................130 desky zemské ............................131 detronizace Habsburků 1918...............135 dětství..................................135 Deutschböhmen............................150 Deutschdemokratische Freiheitspartei.....151 Deutsche Arbeiterpartei .................151 Deutsche Arbeits- und Wirtschaftsgemeinschaft ............................151 Deutsche Fortschrittpartei.............. 151 Deutsche Gewerbepartei...................151 Deutsche christlich-soziale Volkspartei..151 Deutsche liberale Partei................ 151 Deutsche nationale Partei .............. 151 Deutsche nazionalsozialis tische Arbeiterpartei.........................151 Deutsche Partei .........................151 Deutsche sozialdemokratische Arbeiterpartei........................ 151 Deutsche Volkspartei........................ Deutscher Kulturverband..................151 Deutscher Nationalverband............... 152 7 Deutscher Schul verein...................152 Deutscher Turnverband....................153 Deutsch-mährische Partei.................153 Deutschnationale Partei in Österreich....153 Deutschpolitisches Arbeitsamt ...........153 Deutschradikale Partei...................154 Deutschsüdmähren ........................154 devalvace................................154 Devětsil.................................156 devotio moderna..........................156 dezerce..................................157 diakon...................................157 diakonát.................................157 dialekt (nářečí).........................157 diaspora ................................158 didaktika dejepisu.......................160 diecéze..................................163 diecézni statuta ........................164 dignitář.................................165 diktatura................................165 diktatura proletariátu ..................168 Dílo.....................................168 Dílo koncilové obnovy....................168 dimisorium ..............................169 diplomacie ..............................169 diplomatář...............................170 diplomatika..............................170 Directorium in publicis et cameralibus..175 direktorium .............................176 disent ..................................178 diskurs .................................179 dispens..................................179 disputace................................180 divadelní slavnosti 1918.................180 divadlo..................................181 Divadlo D-34.............................181 Divadlo E. F. Buriana....................182 Divadlo na Vinohradech...................182 Divadlo Spejbla a Hurvínka .............184 dívčí vzdělávání.........................185 dlouhá mince ............................188 doba hradištní ..........................189 doba předbřeznová .......................189 dobročinnost.............................195 dobrovolníci ............................196 dočasná vláda pro Slovensko .............198 dogma....................................198 Dohoda ..................................198 dohoda o výměně maďarského obyvatelstva (1946) ...................199 dohoda v Orlové 1918 ................... 200 dohodové mocnosti........................200 dolní konzistoř..........................200 Dolní Lužice ............................200 Dolní Rakousy..........................200 Dolní Slezsko .........................200 dóm ...................................201 domácí odboj (1914-1918)...............201 domácí odboj (1939-1945)...............201 domažlický mír.........................201 doména.................................201 dominikál .............................201 dominikáni ............................202 dominikánky ...........................205 dominium...............................205 dominium speciale a generale...........206 domkář.................................207 domobrana .............................207 Domovina ..............................208 domovské právo.........................209 donace.................................211 donátor................................212 Donínsko...............................212 doprava v Českých zemích ..............213 Doudlebi ..............................229 drama .................................229 drážďanská schůzka 1968 ...............233 drážďanský mír.........................233 drobečková aféra.......................233 drobečková politika ...................234 Druhá internacionála...................234 druhá pražská defenestrace ............235 druhá pražská petice...................237 druhá republika .......................239 druhá světová válka ...................242 druhé nevolnictví .....................251 druhý pařížský mír.....................251 družina ...............................251 družstevní vlastnictví ................252 družstevnictví.........................252 družstvo...............................254 dřevozpracující průmysl ...............255 dualismus .............................257 dubnová národní přísaha 1918...........258 dubnová ústava (1873)................. 258 dubnová ústava (Pillersdorfova - 1848) .... 258 důchodní ..............................259 duchovenstvo ..........................259 duchovní stav .........................260 dukát .................................260 dukelská operace ......................261 Dunajský pakt 1935 ....................261 dušník.................................261 důvěrník (Treuhänder) .................261 Dva tisíce slov........................261 „Dvaapůltá“ (Vídeňská) internacionála .262 dveřník................................262 dvojhonná soustava.....................262 8 Dvoj spolek ............................262 dvorní dodavatel........................263 dvorská etiketa..........................263 dvorská komora...........................264 dvorská rada ............................266 dvorská rytířská kultura.................266 dvorská služba ..........................269 dvorská účtárna .........................269 dvorská válečná rada ....................269 dvorské desky...........................270 dvorské úřady...........................270 dvorský ceremoniál......................272 dvorský policejní a cenzumí úřad........272 dvorský řád (1527)......................273 dvorský soud............................274 dvorský sudí............................275 Dvouletý plán hospodářské obnovy.......275 dvůr...................................275 E edice pramenů ..........................282 edikt Boleslava II......................284 eisenašský diplom ......................284 eisenašský program .....................285 ekologie ...............................285 ekonomická teorie a ekonomické myšlení ....287 ekonomický nacionalismus ...............291 ekonomie ...............................292 ekumenismus.............................292 elektrifikace...........................293 elogium.................................294 emancipace..............................294 emfyteuze ..............................296 emigrace ...............................296 emmersdorfská ujednání..................302 empír...................................303 encyklika (papežská) ...................303 energetický průmysl ....................304 epidemie ...............................305 epigrafika..............................312 episkopát...............................312 epitaf..................................313 epocha..................................314 epos.....................................314 erb .....................................315 erbovní pověst...........................316 erbovní strýcovství......................316 erbovník.................................317 erekční knihy ..........................318 eremita..................................318 eschatologie ...........................318 etnický federal ismus ...................318 etnogeneze Slovanů.......................319 eucharistie..............................319 euroasijské hnutí .......................319 evangeliář...............................320 evangelistář.............................320 Evropská unie............................320 exempce .................................325 exil ....................................325 exilový tisk (1939-1945).................325 exkomunikace.............................327 exorcismus...............................327 expektance ..............................327 exteritorialita..........................327 exulant..................................328 F faktor ...................................329 faktorský systém..........................329 fakulta...................................329 Falc......................................329 fale......................................329 falcká válka .............................329 falckrabí.................................330 falzum....................................330 fara .....................................330 farář.....................................330 farní správa .............................330 farní škola...............................330 farník....................................330 farnost ................................331 fašismus ...............................333 federace................................335 Federace českých anarchokumunistů......335 federalismus............................337 Federální shromáždění...................338 fémové vraždy ..........................339 feuda extra curtem .....................339 feudalismus.............................339 feudální rozdrobenost ..................340 feudum..................................341 fideikomis .............................341 filozofie českých dějin.................341 9 finanční kapitál............................348 fiskalismus.................................349 fiskální úřad...............................349 fiskus .....................................349 fišmistr....................................349 flagelace ..................................349 florén .....................................350 fojt........................................350 fojtství....................................350 folklór.....................................351 formulář....................................351 formulářová sbírka .........................351 francouzská vojenská mise v ČSR ............352 G Gajdova aféra ..........................361 Gastýnská smlouva.......................361 gender studies..........................361 genealogie..............................362 generace Národního divadla..............369 generál řádu ...........................370 generální berně ........................370 generální cechovní artikule ............370 generální cechovní patent (1731) .......370 generální pardon........................371 generální řeholní studia ...............371 generální semináře......................371 generální sněm..........................373 generální štáb ( 1918-1992).............374 generální vikář.........................375 genocida ...............................375 gentský systém .........................377 geometrie...............................378 Germáni ................................380 germanizace.............................381 gestapo.................................383 frankfurtský sněm ........................352 franská říše..............................352 františkáni ..............................353 Freialldeutsche Partei ...................355 Freikorps.................................355 Friedjungův proces .......................356 frýdlantské knížectví.....................356 frýdlantské vévodství.....................356 fundamentální články......................358 fundátor..................................359 Furlansko ................................359 fyziokratismus............................359 ghetto .................................385 glejt ..................................386 glosa...................................386 godesberské požadavky ..................387 Gollova škola...........................387 go thajský program .....................388 gotika .................................389 Gottwaldovský kraj .....................393 Graciánův dekret........................393 graduál ................................394 grangie ................................394 gregoriánský chorál ....................394 gregoriánský kalendář...................394 Grollova aféra .........................395 groš ...................................395 grošová měna ...........................395 gruntovní kniha.........................396 gubernium...............................397 guvernér Podkarpatské Rusi .............398 gymnázium ..............................399 10
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpm01362501
3 CZ-PrHAC
5 20210307122112.4
7 ta
8 160331s2015----xr ||||f||||||||||||cze||
20 ## $a 978-80-7286-268-9
40 ## $a ABB115 $b cze $e rda
41 0# $a cze
44 ## $a xr
72 #7 $a 030 $x Všeobecná příručková díla $2 Konspekt $9 12
245 00 $a Akademická encyklopedie českých dějin. $n Sv. 4, $p D-G (dadaismus - gymnázium) / $c vědecký redaktor Jaroslav Pánek
264 #1 $a Praha : $b Historický ústav, $c 2015
300 ## $a 401 s.
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
490 1# $a Práce Historického ústavu AV ČR. Řada E - Encyclopaedica ; $v 5
653 0# $a dějiny české
655 #7 $a encyklopedie
659 $a xblc $x oborové slovníky
659 $a yba $x přehledná zpracování dějin českých zemí (chronologicky)
659 $a mm $x přehledná zpracování (tematicky)
700 1# $a Pánek, Jaroslav, $d 1947- $7 jk01091642 $4 edt $e Editor
787 1# $t Akademická encyklopedie českých dějin. Sv. 1, A-C / $d Praha : Historický ústav, 2009 $z 978-80-7286-147-7
830 #0 $a Práce Historického ústavu AV ČR. Řada E - Encyclopaedica ; $v 4
910 ## $a ABB115
990 $a 6
990 $a 5
992 $a E 12612
994 $a 145914
997 $a VH
998 $a n
998 $b a
998 $c m
1001 $a BIB176621
1773 $9 2012
1964 $a xblc
1964 $a ybamm
1964 $a mmyba
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link