Cyrilometodějská misie

Dušan Třeštík

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document
All parts
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpw20443019
3 CZ-PrHAC
5 20201123181752.2
7 z|
8 180226s2009----xr |||||||||||||||||cze||
40 ## $a ABB115 $b cze $e rda
41 0# $a cze
72 #7 $a 27 $x Křesťanství. Křesťanská církev všeobecně. Eklesiologie $2 Konspekt $9 5
100 1# $a Třeštík, Dušan, $d 1933-2007 $7 jk01140288 $4 aut $e Autor
245 10 $a Cyrilometodějská misie / $c Dušan Třeštík
249 $a I. Vymezení
249 $a II. Říše a christianizace barbarů
249 $a III. Přijetí křtu Velkou Moravou
249 $a IV. Důvody povolání byzantské misie
249 $a V. Působení misie na Moravě
249 $a VI. Zakončení misie a další osudy Konstantina a Metoděje
249 $a Bibliografie
249 $a Edice
249 $a Prameny
249 $a Literatura
300 ## $b ilustrace
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a jiný $b x $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
600 04 $a Konstantin, $c svatý, $d 827-869 $7 jn20000700942
600 04 $a Metoděj, $c svatý, $d asi 815-885 $7 jn20000728411
653 ## $a misie cyrilometodějská
653 ## $a christianizace
653 ## $a Velká Morava
655 #7 $a hesla slovníková
659 $a yacba $x sv. Konstantin a Metoděj
659 $a rrj $x jednotlivci (církevní dějiny)
771 $t Velká Morava
771 $t Misie
771 $t Arcidiecéze
771 $t Kněz / $a Šebek, Jaroslav,
771 $t Hlaholice / $a Blechová, Lenka,
771 $t Národní hnutí
771 $t Říše
771 $t Franská říše / $a Zelenka, Jan,
771 $t Křesťanství
771 $t Teologie
771 $t Poddaný
771 $t Pohanství
771 $t Křest
771 $t Král
771 $t Kníže
771 $t Patronát
771 $t Stát
771 $t Morava
771 $t Avaři / $a Třeštík, Dušan,
771 $t Moravané
771 $t Slované
771 $t Papež
771 $t Církevní provincie / $a Krafl, Pavel,
771 $t Církev / $a Boubín, Jaroslav,
771 $t Biskup / $a Krafl, Pavel,
771 $t Arcibiskup / $a Krafl, Pavel,
771 $t Arcibiskupství / $a Krafl, Pavel,
771 $t Biskupství / $a Krafl, Pavel,
771 $t Patriarcha
771 $t Církevní správa / $a Krafl, Pavel,
771 $t Kostel
771 $t Sufragán
771 $t Mše
771 $t Hereze
771 $t Dogma / $a Boubín, Jaroslav,
771 $t Moravská církev
771 $t Klášter / $a Zelenka, Jan,
771 $t Papežský legát
771 $t Panonské arcibiskupství
771 $t Moravské arcibiskupství
771 $t Slovanská liturgie
773 0# $t Akademická encyklopedie českých dějin. Sv. 1, A-C / $d Praha : Historický ústav, 2009 $k Práce Historického ústavu AV ČR. Řada E - Encyclopaedica ; 2 $h 384 s. : il. $z 978-80-7286-147-7 $g s. 374-378
778 $t Kiril i Metodi. Sv. 1, Žitija na Kirila i na Metodija i pochvalni těm slova / $a Teodorov-Balan, Aleksandăr, $d Sofija : s. n., 1920 $h 178 s. $k Universitetska biblioteka. Redica Pomagala ; Broj 1
778 $t Kiril i Metodi. Sv. 2, Nabožen pomen i istorični svidetelstva za Kirila i Metodija / $a Teodorov-Balan, Aleksandăr, $d Sofija : SKliment Ochridski, 1934 $h 264 s. $k Universitetska biblioteka ; No. 146. Redica Pomagala ; Broj 3
778 $t Materialy po istorii vozniknovenija drevnejšej slavjanskoj pis'mennosti / $a Lavrov, Petr Aleksejevič, $d Leningrad : Akademija Nauk SSSR, 1930 $h L, 200 s. $k Trudy Slavjanskoj Komissii Akademii Nauk Sojuza Sovetskich Socialističeskich Respublik ; Tom I
778 $t Zywoty Konstantyna i Metodego (obszerne) : Przekład polski ze wstepem i objasnieniami craz z dodatkiem zrekonstrucwanych tekstów staro-cerkiewno-słowiańskich / $a Lehr-Spławiński, Tadeusz, $d Poznań : Instytut zachodni, 1959 $h 40, 152 s. $k Biblioteka tekstów historycznych ; T. 4
778 $t Constantinus et Methodius Thessalonicenses : fontes / $d Zagreb : Staroslavenski institut, 1960 $h 274 s. $k Radovi Staroslavenskog instituta ; Knj. 4
778 $t Magnae Moraviae fontes historici. Vol. 1, Annales et chronicae / $d Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1966 $h 387 s. $k Spisy University J. E. Purkyně v Brně. Filosofická fakulta ; sv. 104
778 $t Konstantyn i Metody : zarys monograficzny z wyborem źródeł / $a Lehr-Spławiński, Tadeusz, $d Warszawa : Pax, 1967 $h 319 s.
778 $t Pramene k dejinám Veľkej Moravy / $a Ratkoš, Peter, $d V Bratislave : Vydavateîstvo Slovenskej akadémie vied, 1968 $h 529 s. : obr. příl., mp. $k Odkazy našej minulosti ; zv. 4.
778 $t Zwischen Rom und Byzanz : Leben und Wirken der Slavenapostel Kyrillos und Methodios nach den Pannonischen Legenden und der Klemensvita : Bericht von der Taufe Rußlands nach der Laurentiuschronik / $a Bujnoch, Josef, $d Graz : Styria, 1972 $h 254 stran $k Slavische Geschichtsschreiber ; Band 1
778 $t Săbrani săčinenija. T. 3. Postranni žitija na Kiril i Metodii. / $a Kliment, $d Sofija : Izdatelstvo na Bălgarskata akademija na naukite, 1973 $h 259 s. : il., faksim.
778 $t "Moravskyje zemle velei graždanin" (neizvestnaja drevnjaja služba pervoučitelju Mefodiju) / $a Moškova, Ljudmila Vladimirovna $d 1998 $l Slavjanovedenije 0132-1366 č. 4 (1998), s. 3-23
778 $t Skazanija o načale slavjanskoj pis'mennosti / $a Florja, Boris Nikolajevič, $d Sankt-Peterburg : Aletejja, 2004 $h 381 s. ; 18 cm $k Slavjanskaja biblioteka = Biblioteca slavica
778 $t Prameny k životu a dějinám Konstantina - Cyrila a Metoděje / $a Salajka, Antonín, $l Soluňští bratři : 1100 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu : Sborník / 1. vyd. Praha : Ústřední církevní nakladatelství, 1962 Spisy Římskokat. Cyrilometodějské bohosl. fak. v Praze-Litoměřicích 245, [1] s. : [9] s. fot. a obr. příl. ; 8° s. 194-239
778 $t Die Quellen zum Leben und zur Geschichte von Konstantin-Kyrill und Method / $a Salajka, Antonín, $l Konstantin-Kyrill aus Thessalonike / Würzburg : Augustinus, 1969 Östliche Christentum ; Neue Folge, Heft 22 xxiv, 225 stran s. 1-60
778 $t Die Wahrheit über die Slavenapostel / $a Brückner, Aleksander, $d Tübingen : J.C.B. Mohr, 1913 $h 127 stran
778 $t Les slaves, Byzance et Rome au IXe siècle / $a Dvorník, František, $d Paris : Champion, 1926 $h 360 s.
778 $t Les légendes de Constantin et de Méthode vues de Byzance / $a Dvorník, František, $d Prague : commissionnaire Orbis, 1933 $h x, 443 s. ; 8° $k Byzantinoslavica. Supplementa ; I
778 $t Konstantin und Method : Lehrer der Slaven / $a Grivec, Franc, $d Wiesbaden : Otto Harrassowitz, 1960 $h 270 s. ; 24 cm
778 $t Christianity in Great-Moravia / $a Dittrich, Zdeněk Radslav, $d Groningen : J.B. Wolters, 1962 $h 316 s. $k Bijdragen van het Instituut voor middeleeuwse Geschiedenis der Rijsuniversiteit te Utrecht ; T. 33
778 $t Církevní misie v dějinách Velké Moravy / $a Vavřínek, Vladimír, $d Praha : Lidová demokracie, 1963 $h 202, [4] s. : [32] s. fot. [1] mp. ; 8° $k Politická knih. Čs. strany lid. ; Sv. 60
778 $t L'évangélisation des Slaves : Cyrille et Méthode / $a Duthilleul, Pierre $d Paris : Desclée, 1963 $h 201 s. $k Histoire de la théologie ; Vol. 5
778 $t Byzantská mise a Velká Morava / $a Havlík, Lubomír Emil, $l Sborník Matice moravské. Brno : Matice moravská, 0862-0393 82, (1963), s. 105-131
778 $t La mission byzantine en Moravie au cours des années 863-885 et la portée de son héritage dans l'histoire de nos pays et de l'Europe / $a Macůrek, Josef, $l Magna Moravia : sborník k 1100. výročí příchodu byzantské mise na Moravu / 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1965 Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica ; č. 102 639 s., [8] s. obr. příl. : il., mapy s. 17-70
778 $t Literární památky epochy Velkomoravské, 863-885 / $a Vašica, Josef, $d Praha : [nakladatel není známý], 1966
778 $t Konstantin-Kiril Filosof : Jubileen sbornik po slučaj 1100-godišninata ot smărtta mu / $d Sofija : Bălgarska akad. na naukite, 1969 $h 452 s. : il., [2] l. mp. i tab.
778 $t Byzantské misie u Slovanů / $a Dvorník, František, $d Praha : Vyšehrad, 1970 $h 393, [2] s. : [1] obr. příl. ; 8° $k Historica
778 $t Początki Polski : z dziejów Słowian w I tysiącleciu n.e. 4 / $a Łowmiański, Henryk, $d Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970 $h 538 s. : mapy
778 $t Die slavische liturgische Sprache im Lichte der päpstlichen Politik in den Jahren 869-880 / $a Ratkoš, Peter, $l Studia historica Slovaca 7, (1974), s. 185-234
778 $t Istoričeskoe značenie vizantijskogo posol’stva v Velikoju Moraviju / $a Hejl, František, $l Kirilo-Metodievski studii Sofia 0205-2253 4, (1978), s. 121-129
778 $t Skazanija o načale slavjanskoj pis'mennosti / $d Moskva : Nauka, 1981 $h 196 s. $k Pamjatniki srednevekovoj istorii narodov Central’noj i Vostočnoj Jevropy
778 $t Das Werk des Konstantin und Method. Charakter, Gestalten und Wandlungen einer kulturellen Initiative / $a Avenarius, Alexander, $l Studien zu Literatur und Kultur in Osteuropa : Bonner Beiträge zum 9. Internationalen Slawistenkongress in Kiew / Köln : Böhlau, 1983 Bausteine zur Geschichte der Literatur bei den Slawen ; Bd. 18 11, 420 s. 3-412-02083-4 s. 1-23
778 $t Cyrill und Methodius zwischem Byzanz und Rom / $a Löwe, Heinz, $l Gli Slavi occidentali e meridionali nell'alto Medioevo : 15-21 aprile 1982 / Spoleto : Presso la sede del centro, 1983. Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo ; 30 2 v. (1031 p.) : ill., maps (some col.) ; 21 cm. s. 631-686
778 $t Konstantin - filosof i Mefodij : Načal'nyje glavy iz istorii slavjanskoj pis'mennosti / $a Bernštejn, Samuil Borisovič, $d Moskva : Izdat. Moskov. univ., 1984 $h 165 s. ; 21 cm
778 $t Metodov boj / $a Marsina, Richard, $d Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2005 $h 159 s. : il., faksim. ; 18 cm
778 $t Jubilejní sborník k 1100. výročí smrti sv. Metoděje, arcibiskupa Velké Moravy / $a Aleš, Pavel, $d V Praze : Ústřední církevní nakladatelství, 1985 $h 255 s., [16] s. obr. příl. : il.24 cm; 24 cm
778 $t Byzantský podiel na vytváraní vel’komoravskej kultúry / $a Avenarius, Alexander, $l Historický časopis. Bratislava : Slovenská akadémie vied, 0018-2575 Roč. 33, (1985), s. 240-256
778 $t Apoštolé Slovanů Cyril a Metoděj a Velká Morava / $a Bagin, Anton, $d Praha : Ústřední církevní nakladatelství, 1982 $h 164 s. : il. ; 21 cm
778 $t K ocenke istoričeskogo značenija slavjanskoj pismennosti v Velikoj Moravii / $a Florja, Boris Nikolajevič, $l Velikaja Moravija : Jeje istoričeskoje i kul'turnoje značenije / Moskva : Nauka, 1985 280, [2] s. ; 8° s. 195-217
778 $t Die Rechtgläubigkeit der Slawenmissionare aus römischer Sicht / $a Bernhard, Ludger, $l Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde. Salzburg : Gesellschaft für Salzburger Landeskunde, 0435-8279 126, (1986), s. 23-49
778 $t Dve cerkovnye missii v Velkoj Moravii : (Christianizacija strany v uslovjach konflikta meždu cerkvami) / $a Florja, Boris Nikolajevič, $l Vvedenije christianstva u narodov central'noj i vostočnoj Jevropy. Kreščenije Rusi : sbornik tezisov. Moskva : Nauka. Izd. "Vostočnaja literatura", 1987 62 s. s. 54-57
778 $t Konstantyn i Metody, apostolowie Slowian. Dzielo i jego losy / $a Lešny, Jan $d Poznań : Ksiegarnia Św. Wojciecha, 1987 $h 162 s.
778 $t Počátky slovanské vzdělanosti. Slovanské písmo a spisovný jazyk / $a Bláhová, Emilie, $l Sázava : památník staroslověnské kultury v Čechách / Praha : Odeon, 1988 Památky. 38. 451 stran s. 28-45
778 $t Symposium Methodianum : Beiträge der Internationalen Tagung in Regensburg (17. - 24. April 1985) zum Gedenken an den 1100. Todestag des Hl. Method / $d Neuried : Hieronymus, 1988 $h XIII, 727 s. : ilustrace
778 $t Das Werk von Kyrill und Method und die literarische Tradition / $l Leben und Werk der byzantinischen Slavenapostel Methodios und Kyrillos. Beiträge eines Symposions der Griechisch-Deutschen Initiative Würzburg im Wasserschloss Mitwitz vom 25.-27. Juli 1985 zum Gedenken an den 1100. Todestag des Hl. Methodios / Münsterschwarzach : Vier-Türme Vlg., 1991 148 s. s. 49-67
778 $t Cyryl i Metody-apostolowie i nauczyciele Slowian : studia i dokumenty. Cz. 1, Studia / $d Lublin : Wyd. KUL, 1991 $h 291 s.
778 $t The Salonican brothers Constantine and Methodius and their role in development of the European Christian universe / $a Hejl, František, $d 1992 $l Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity : řada historická (C) / Brno : Vydává Masarykova univerzita v Brně - filozofická fakulta, 1992 117 s. 0231-7710 Roč. 41, č. 39 (1992), s. 19-29
778 $t SS. Cyril and Methodius and a Mystical Western Heresy: Trilinguism. A Contribution to the Study of Patristic and Mediaeval Theories of Sacred Languages / $a Thomson, Francis J., $d 1992 $l Analecta Bollandiana : Revue critique d'hagiographie Bruxelles : Société des Bollandistes 0003-2468 110, č. 1-2, (1992), s. 67-122
778 $t Vznik Velké Moravy : Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791-871 / $a Třeštík, Dušan, $d Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2001 $h 384 strana : ilustrace, mapy, faksimile, 1 genealogická tabulka $k Česká historie ; sv. 8
910 ## $a ABB115
997 $a JJ
997 $a VR
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link