Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document / AEČD
All parts
Contents
{{record.tocContent}}
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpw20442590
3 CZ-PrHAC
5 20201123181732.9
7 z|
8 180221s2009----xr |||||||||||||||||cze||
40 ## $a ABB115 $b cze $e rda
41 0# $a cze
72 #7 $a 27 $x Křesťanství. Křesťanská církev všeobecně. Eklesiologie $2 Konspekt $9 5
100 1# $a Boubín, Jaroslav, $d 1954- $7 jn20000400227 $4 aut $e Autor
245 10 $a Církev / $c Jaroslav Boubín – Jiří Mikulec – Jaroslav Šebek
249 $a I. Pojem
249 $a II. Počátky křesťanské církve
249 $a III. Církve v Českých zemích ve středověku
249 $a 1. Cesta k emancipaci církve
249 $a 2. Vrcholné období středověké církve
249 $a 3. Hledání nové církve a církevní pluralita v husitském století
249 $a IV. Církve v Českých zemích v raném novověku
249 $a 1. Předbělohorská koexistence církví
249 $a 2. Pobělohorský monopol katolické církve
249 $a 3. Osvícenství – návrat k církevní pluralitě
249 $a V. Vývoj křesťanských církví v Českých zemích po roce 1848
249 $a 1. Katolická církev v Českých zemích v letech 1848–1948
249 $a 2. Nekatolické církve v Českých zemích v letech 1848–1948
249 $a 3. Křesťanské církve v Českých zemích v době komunistické totality
249 $a 4. Křesťanské církve v Českých zemích po roce 1989
249 $a Literatura
300 ## $b ilustrace
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a jiný $b x $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
653 ## $a církev
653 ## $a dějiny církevní
655 #7 $a hesla slovníková
659 $a yba $x přehledná zpracování dějin českých zemí (chronologicky)
659 $a rr $x církevní a náboženské dějiny
700 1# $a Mikulec, Jiří, $d 1962- $7 jn19990201039 $4 aut $e Autor
700 1# $a Šebek, Jaroslav, $d 1970- $7 jo20000080502 $4 aut $e Autor
771 $t Biskup / $a Krafl, Pavel,
771 $t Kněz / $a Šebek, Jaroslav,
771 $t Jáhen / $a Doležalová, Eva,
771 $t Koncil
771 $t Dogma / $a Boubín, Jaroslav,
771 $t Liturgie
771 $t Křest
771 $t Papež
771 $t Pravoslavná církev
771 $t Středověk
771 $t Reformace
771 $t římsko-katolická církev
771 $t Katolická církev / $a Šebek, Jaroslav,
771 $t Tridentský koncil (1545 - 1563)
771 $t Christianizace
771 $t Misie
771 $t Klérus
771 $t Franská říše / $a Zelenka, Jan,
771 $t Velkomoravský kníže
771 $t Byzantská misie
771 $t Moravské arcibiskupství
771 $t Čechy / $a Semotanová, Eva,
771 $t Slovanská liturgie
771 $t Arcibiskupství / $a Krafl, Pavel,
771 $t Velkomoravská říše
771 $t Řezenské biskupství
771 $t Církevní provincie / $a Krafl, Pavel,
771 $t Pražské biskupství
771 $t Olomoucké biskupství
771 $t Morava
771 $t Panovník
771 $t Donátor / $a Šimůnek, Robert,
771 $t Kaplan / $a Dvořáčková-Malá, Dana,
771 $t Svátosti
771 $t Svěcení kněží
771 $t Kostel
771 $t Diecéze
771 $t Vlastnický kostel
771 $t Fundátor / $a Šimůnek, Robert,
771 $t Hrad / $a Šimůnek, Robert,
771 $t Velkofarnost
771 $t Arcikněz / $a Žemlička, Josef,
771 $t Klášter / $a Zelenka, Jan,
771 $t Kapitula / $a Večeře, Vojtěch,
771 $t Zakladatelská práva
771 $t Stát
771 $t Církevní správa / $a Krafl, Pavel,
771 $t Fara
771 $t Arcijáhenství / $a Doležalová, Eva,
771 $t Imunita / $a Doležalová, Eva,
771 $t Premonstráti
771 $t Cisterciáci / $a Šimůnek, Robert,
771 $t Privilegium
771 $t Poddaný
771 $t Exempce / $a Cibulka, Pavel,
771 $t Duchovenstvo / $a Mikulec, Jiří,
771 $t Patron
771 $t Beneficium / $a Pořízka, Aleš,
771 $t Prezentace
771 $t Klerik / $a Doležalová, Eva,
771 $t Kanonické právo / $a Doležalová, Eva,
771 $t Celibát / $a Kopičková, Božena,
771 $t Synoda
771 $t Církevní řády / $a Krafl, Pavel,
771 $t Rytířské řady
771 $t Šlechta
771 $t Minorité
771 $t Dominikáni / $a Boubín, Jaroslav,
771 $t Město
771 $t Hereze
771 $t Inkvizice / $a Doležalová, Eva,
771 $t Univerzita
771 $t Augustiniáni / $a Pořízka, Aleš,
771 $t Prelát
771 $t Fiskalismus / $a Raková, Svatava,
771 $t Církevní úřady / $a Mikulec, Jiří,
771 $t Mnohoobročnictví
771 $t Schizma
771 $t Kardinál / $a Pánek, Jaroslav,
771 $t Konciliarismus
771 $t Kacíř / $a Doležalová, Eva,
771 $t Husitská revoluce / $a Boubín, Jaroslav,
771 $t Senior
771 $t Polní vojsko
771 $t Bitva u Lipan / $a Polívka, Miloslav,
771 $t Utrakvistická církev
771 $t Kompaktáta
771 $t Čtyři pražské artikuly / $a Boubín, Jaroslav,
771 $t Táboři
771 $t Administrátor / $a Krafl, Pavel,
771 $t Laik
771 $t Jednota bratrská / $a Just, Jiří,
771 $t Husitství
771 $t Svátek
771 $t Bohoslužba / $a Boubín, Jaroslav,
771 $t Měšťan
771 $t Šlechtic
771 $t Svatojakubský mandát
771 $t Vrchnost
771 $t Litomyšlské biskupství
771 $t Pražské arcibiskupství
771 $t Protireformace
771 $t Františkáni / $a Hlaváček, Petr,
771 $t Stavovská monarchie
771 $t Český zemský sněm / $a Šimůnek, Robert,
771 $t Moravský zemský sněm
771 $t Náboženská tolerance
771 $t Kutnohorský mír (1485)
771 $t Stav
771 $t České království / $a Žemlička, Josef,
771 $t Augšpurský náboženský mír / $a Sterneck, Tomáš,
771 $t Pán
771 $t Nižší šlechta
771 $t Královské město
771 $t Panský stav
771 $t Země
771 $t Národní stát
771 $t Luteránská církev
771 $t Augšpurská konfese / $a Mikulec, Jiří,
771 $t Helvetská konfese / $a Bolom-Kotari, Sixtus,
771 $t Církevní hierarchie / $a Doležalová, Eva,
771 $t Křesťanství
771 $t Luterství
771 $t Staroutrakvismus
771 $t Kalich / $a Boubín, Jaroslav,
771 $t Novoutrakvismus
771 $t Farář
771 $t Teologie
771 $t Kalvinismus / $a Just, Jiří,
771 $t Novokřtěnci
771 $t Stavovství
771 $t Stavovská opozice
771 $t Rekatolizace
771 $t Stavovský odboj 1546-1547
771 $t Česká konfese / $a Kůrka, Pavel B.,
771 $t Jezuité / $a Valentová, Kateřina,
771 $t Kapucíni / $a Brčák, Marek,
771 $t Majestát na náboženskou svobodu
771 $t Porovnání (1609)
771 $t České stavovské povstání / $a Pánek, Jaroslav,
771 $t Bitva na Bílé hoře / $a Pánek, Jaroslav,
771 $t Exil / $a Mikulec, Jiří,
771 $t Habsburská monarchie / $a Mikulec, Jiří,
771 $t Zbožnost
771 $t Baroko / $a Mikulec, Jiří,
771 $t Osvícenský absolutismus
771 $t Vikariát
771 $t Biskupství / $a Krafl, Pavel,
771 $t Lidové blouznivectví
771 $t Kazatel / $a Večeře, Vojtěch,
771 $t Horní Lužice
771 $t Ochranovští bratři
771 $t Osvícenství
771 $t Pouť
771 $t Procesí
771 $t Josefínské reformy / $a Tinková, Daniela,
771 $t Toleranční patent
771 $t Starokatolická církev
771 $t Josefinismus / $a Tinková, Daniela,
771 $t Konkordát
771 $t Školství
771 $t Liberalismus
771 $t Socialismus
771 $t Nacionalismus
771 $t Dělnictvo / $a Cibulka, Pavel,
771 $t První Československá republika
771 $t Cyrilometodějská tradice / $a Třeštík, Dušan,
771 $t Svatováclavská tradice
771 $t Rakousko-Uhersko
771 $t Vztah státu a církve
771 $t Antiklerikalismus / $a Šebek, Jaroslav,
771 $t Církev československá
771 $t Národní shromáždění
771 $t Politický katolicismus
771 $t Modus vivendi
771 $t Řehole
771 $t Katolická akce / $a Šebek, Jaroslav,
771 $t Farnost / $a Kůrka, Pavel B.,
771 $t Katolický sjezd celostátní (1935) / $a Šebek, Jaroslav,
771 $t Demokracie / $a Cibulka, Pavel,
771 $t Fašismus / $a Kyncl, Vojtěch,
771 $t Druhá republika / $a Kyncl, Vojtěch,
771 $t Slezsko
771 $t Protestantský patent
771 $t Baptisté / $a Šebek, Jaroslav,
771 $t Metodisté
771 $t Adventisté / $a Šebek, Jaroslav,
771 $t Bible / $a Boubín, Jaroslav,
771 $t Eschatologie / $a Boubín, Jaroslav,
771 $t Armáda spásy / $a Prokš, Petr,
771 $t Pravoslaví
771 $t Českobratrská církev evangelická / $a Šebek, Jaroslav,
771 $t Ekumenismus / $a Šebek, Jaroslav,
771 $t Nacistická okupace
771 $t Odboj
771 $t Koncentrační tábor
771 $t Nacistická perzekuce
771 $t Odsun Němců a Maďarů z Československa
771 $t Druhá světová válka / $a Kuklík, Jan,
771 $t Komunistický režim (1948-1989)
771 $t Únorový převrat (1948)
771 $t Komunistická strana Československa
771 $t Církevní procesy / $a Pešek, Jan,
771 $t Řecko-katolická církev
771