Bible

Jaroslav Boubín

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document / AEČD
All parts
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpw20429891
3 CZ-PrHAC
5 20220629103522.9
7 ta
8 170921s2009----xr #|||f||#||#000|0#cze||
40 ## $a ABB115 $b cze $e rda
41 0# $a cze
72 #7 $a 27-1/-2 $x Křesťanská teologie. Dogmatická teologie $2 Konspekt $9 5
100 1# $a Boubín, Jaroslav, $d 1954- $7 jn20000400227 $4 aut $e Autor
245 10 $a Bible / $c Jaroslav Boubín
249 $a I. Základní charakteristika
249 $a II. Některé významné překlady bible
249 $a III. České překlady bible
249 $a Literatura
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
600 04 $a Pavel, $c svatý, $d asi 10-asi 67 $7 jn99240000845
600 04 $a Jeroným, $c svatý, $d asi 342-420 $7 jn19981001563
600 04 $a Konstantin, $c svatý, $d 827-869 $7 jn20000700942
600 04 $a Metoděj, $c svatý, $d asi 815-885 $7 jn20000728411
600 14 $a Hus, Jan, $d asi 1371-1415 $7 jk01043287
600 14 $a Melantrich z Aventina, Jiří, $d 1511-1580 $7 jk01081108
600 14 $a Karafiát, Jan, $d 1846-1929 $7 jk01052941
648 #7 $a 1546
648 #7 $a 1592
648 #7 $a 1804
648 #7 $a 1677
648 #7 $a 1715
648 #7 $a 1968-1985
648 #7 $a 1979
653 ## $a knihy náboženské
653 ## $a texty náboženské
653 ## $a judaismus
653 ## $a křesťanství
653 ## $a Starý zákon
653 ## $a Tóra
653 ## $a proroci
653 ## $a spisy
653 ## $a Nový zákon
653 ## $a evangelia
653 ## $a apoštolové
653 ## $a zjevení
653 ## $a apokalypsa
653 ## $a jazyk hebrejský
653 ## $a aramejština
653 ## $a jazyk latinský
653 ## $a jazyk staroslověnský
653 ## $a překlady bible
653 ## $a humanismus
653 ## $a reformace
653 ## $a jazyky národní
653 ## $a studium bible
653 ## $a knihtisk
653 ## $a misie cyrilometodějská
653 ## $a hlaholice
653 ## $a žaltáře
653 ## $a evangeliáře
653 ## $a Bible drážďanská
653 ## $a Bible boskovická
653 ## $a Bible pražská (1488)
653 ## $a Bible kralická
653 ## $a Bible svatováclavská
655 #7 $a hesla slovníková
691 $a Dresden (Německo)
691 $a Boskovice (okres Blansko)
691 $a Blansko (okres)
691 $a Praha
691 $a Kralice nad Oslavou (okres Třebíč)
691 $a Třebíč (okres)
771 $t Křesťanství
771 $t Náboženství
771 $t Katolická církev / $a Šebek, Jaroslav,
771 $t Církev / $a Boubín, Jaroslav,
771 $t Pravoslavná církev
771 $t Tridentský koncil (1545 - 1563)
771 $t Humanismus / $a Holý, Martin,
771 $t Reformace
771 $t Bible kralická / $a Janiš, Dalibor,
771 $t Biblická studia / $a Šebek, Jaroslav,
771 $t Cyrilometodějská misie / $a Třeštík, Dušan,
771 $t Staroslověnština
771 $t Hlaholice / $a Blechová, Lenka,
771 $t Žaltář
771 $t Evangeliář / $a Boubín, Jaroslav,
771 $t Klášter / $a Zelenka, Jan,
771 $t Dominikáni / $a Boubín, Jaroslav,
771 $t Benediktini / $a Šimůnek, Robert,
771 $t Augustiniáni / $a Pořízka, Aleš,
771 $t Jednota bratrská / $a Just, Jiří,
771 $t Protireformace
771 $t Jezuité / $a Valentová, Kateřina,
773 0# $t Akademická encyklopedie českých dějin. Sv. 1, A-C / $d Praha : Historický ústav, 2009 $k Práce Historického ústavu AV ČR. Řada E - Encyclopaedica ; 2 $h 384 s. : il. $z 978-80-7286-147-7 $g s. 186-188
778 $t Česká bible hlaholská / $a Vajs, Josef, $l Věstník Královské české společnosti nauk. Třída filosoficko-historicko-jazykozpytná. V Praze : Nákladem královské české společnosti nauk (1908), č. 13, s. 1-30
778 $t Česká bible : k 350. výročí Bible Kralické / $a Hrejsa, Ferdinand, $d V Praze : péčí svazu SČME vydalo vyd. odd. Ymca, 1930 $h 52 stran ; 18 cm $k Knihovna Bratrstva ; svazek 1
778 $t Blahoslavův Nový zákon z roku 1568 : text podle výtisku Veřejné a universitní knihovny v Praze 54 C 6, s titulním listem podle exempláře Národního Musea v Praze 34 E 5. Díl I, Text / $a Konopásek, Jaroslav, $d V Praze : Grafické závody Neuber, Pour a spol., 1931 $h 367, [2] s. ;
778 $t Staročeské evangeliáře : studie průpravné / $a Vašica, Josef, $d V Praze : nákladem České akademie věd a umění, 1931 $h x, 154 stran $k Rozpravy České akademie věd a umění ; třída III, číslo 68
778 $t Bible a český národ : ve prospěch chudých dětí českých škol brněnských / $d V Brně : Dobročinný komitét, 1935 $h 155, [1] s. ; 8 $k Chudým dětem ; roč. XLVII
778 $t Počátky české bible / $a Bartoš, František Michálek, $d V Praze : Kalich, 1941 $h 31 s.
778 $t Historie bible / $a Čapek, Vladimír, $d Praha : Kalich, 1952 $h 159, [1] s. : 8 s. obr. příl. ;
778 $t Bible v českých zemích od nejstarších dob do současnosti / $a Merell, Jan, $d Praha : Ústřední církevní nakladatelství, 1956 $h 119 s., [101] s. obr. příl. : il. (některé barev.), faksim. ; 25 cm
778 $t Česká Apokalypsa v husitství : Z dějin textu Zjevení Janova - od Konstantina ke Komenskému : Úvodem k vyd. Nového zákona Táborského / $a Souček, Bohuslav, $d Praha : Ústřední církevní nakladatelství, 1967 $h 206, [1] s. ; 8°
778 $t Hus a jeho účast na staročeské bibli / $a Bartoš, František Michálek, $l Strahovská knihovna : Sborník Památníku národního písemnictví Praha : Památník národního písemnictví, 1968 [vyd. 1970] 272 s. Roč. 3, (1968 [vyd. 1970]), s. 86-115
778 $t První český překlad bible / $a Kyas, Vladimír, $d Praha : Academia, 1971 $h 75 s. $k Rozpravy ČSAV. Řada společenskovědní. Roč. 82. Č. 1
778 $t Bible v českých zemích : Skriptum pro stud. účely Husovy čs. bohoslovecké fak. v Praze / $a Mánek, Jindřich, $d Praha : Ústřední církevní nakladatelství, 1975 $h 79 s. ; 8°
778 $t Die ältesten tschechischen Evangeliare : Edition, Text- und Sprachanalyse der ersten Redaktion / $a Vintr, Josef, $d München : Otto Sagner, 1977 $h 367, [1] s. : fot. ; 8° $k Slavistische Beiträge ; Bd. 107
778 $t Staročeská bible drážďanská a olomoucká : kritické vydání nejstaršího českého překladu Bible ze 14. století = Biblia palaeobohema codicis Dresdensis ac Olomucensis : editio critica bibliae Bohemae versionis antiquissimae XIV. saeculi. I, Evangelia / $d Praha : Academia, 1981 $h 378 stran, 12 nečíslovaných stran obrazových příloh : faksimile (některé barevné)
778 $t Staročeská bible drážďanská a olomoucká s částmi Bible litoměřicko-třeboňské = Biblia Palaeobohema Codicis Dresdensis ac Olomucensis cum Partibus Codicis Litomericensis-Trebonensis : kritické vydání nejstaršího českého překladu bible ze 14. století. [Díl] 2, Epištoly, Skutky apoštolů, Apokalypsa = Epistolae Actus apostolorum Apocalypsis / $d Praha : Academia, 1985 $h 437 s. : 12 s. il. (některé barev.)
778 $t Staročeská bible drážďanská a olomoucká : kritické vydání nejstaršího českého překladu Bible ze 14. století. III, Genesis - Esdráš / $d Praha : Academia, 1988 $h 762 s., 12 s. obr. příl. : il. (některé barev.), faksim.
778 $t Staročeská bible drážďanská a olomoucká : kritické vydání nejstaršího českého překladu bible ze 14. století. IV, Tobiáš - Sirachovec / $d Paderborn : Schöningh, 1996 $h 591 s., [4] s. obr. příl. : il. $k Biblia Slavica. Ser. 1, Tschechische Bibeln
778 $t Die älteste tschechische Psalterübersetzung : Kritische Edition des glossierten Museumspsalters (aus den Jahren 1300-1310), des Museumspsalterfragments (1310-1330), der Brünner Psalterfragmente (1320-1340), des Wittenberger Psalters (1350-1360), des Psalters der Dresdner Bibel (1365-1380). Josef Vintr $a Vintr, Josef, $d Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1986 $h 294 s. : faksim. ; 22 cm $k Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse. Sitzungsberichte ; Bd. 474
778 $t Bibliografie českých překladů celé Bible a jejich částí. / $d Praha : Česká katolická Charita, 1987 $h 85 s.
778 $t Biblia Slavica, I/1–3, Paderborn 1989–1995
778 $t Česká bible v dějinách evropské kultury / $d Brno : Česká společnost pro studium náboženství, 1994 $h 118 s.
778 $t The Bible in cultural context. [International conference Bechyně 13th to 15th May 1992...] / $d Brno : MU, 1994 $h 363 s.
778 $t Česká bible v dějinách národního písemnictví / $a Kyas, Vladimír, $d Praha : Vyšehrad ; Řím : Křesťanská akademie, 1997 $h 319 s., 16 s. barev. obr. příl. : il. $k Studium ; sv. 96
910 ## $a ABB115
997 $a VH
997 $a JF
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link