České stavovské povstání

Jaroslav Pánek

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document
All parts
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpw20429772
3 CZ-PrHAC
5 20201123181823.8
8 170921s2011----xr |||||||||||||||||cze||
40 ## $a ABB115 $b cze $e rda
41 0# $a cze
72 #7 $a 94(437) $x Dějiny Česka a Slovenska $2 Konspekt $9 8
100 1# $a Pánek, Jaroslav, $d 1947- $7 jk01091642 $4 aut $e Autor
245 10 $a České stavovské povstání / $c Jaroslav Pánek
249 $a I. Tematické, časové a prostorové vymezení
249 $a II. Začátek povstání a jeho mezinárodní ohlas
249 $a III. Průběh a porážka povstání
249 $a IV. Důsledky
249 $a Literatura
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a jiný $b x $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
648 #7 $a 1618-1620
653 ## $a povstání stavovská
653 ## $a defenestrace pražská (1618)
653 ## $a válka třicetiletá (1618-1648)
653 ## $a bitva na Bílé hoře (1620)
653 ## $a rekatolizace
653 ## $a nekatolíci
653 ## $a Koruna česká
653 ## $a apologie stavovské
653 ## $a Obnovené zřízení zemské
655 #7 $a hesla slovníková
659 $a ybea $x české země 1526-1620
659 $a nnb $x vnitřní politika
771 $t Druhá pražská defenestrace / $a Holý, Martin,
771 $t Bitva na Bílé hoře / $a Pánek, Jaroslav,
771 $t Česká konfederace / $a Pánek, Jaroslav,
771 $t Český král / $a Žemlička, Josef,
771 $t Interregnum / $a Zelenka, Jan,
771 $t Česká válka / $a Pánek, Jaroslav,
771 $t Třicetiletá válka
771 $t Čechy / $a Semotanová, Eva,
771 $t Morava
771 $t Dolní Rakousy
771 $t Česká koruna / $a Bobková, Lenka,
771 $t Střední Evropa
771 $t Habsburská monarchie / $a Mikulec, Jiří,
771 $t Majestát na náboženskou svobodu
771 $t Defenzor / $a Holý, Martin,
771 $t Česká kancelář / $a Holá, Mlada,
771 $t Apologie stavů / $a Sterneck, Tomáš,
771 $t Direktorium / $a Pánek, Jaroslav,
771 $t Česko-slezská konfederace / $a Pánek, Jaroslav,
771 $t Horní Lužice
771 $t Dolní Lužice
771 $t Jednota bratrská / $a Just, Jiří,
771 $t Svatá říše římská
771 $t Štýrsko
771 $t Korutany
771 $t Kraňsko
771 $t Zemská hotovost
771 $t Česko-falcká unie / $a Pánek, Jaroslav,
771 $t Kladsko / $a Semotanová, Eva,
771 $t Staroměstská exekuce
771 $t Katolická církev / $a Šebek, Jaroslav,
771 $t Rekatolizace
771 $t Obnovené zřízení zemské
771 $t Bělohorský mýtus / $a Pánek, Jaroslav,
773 0# $t Akademická encyklopedie českých dějin. Sv. 2, Č/1 (čarodějnické procesy - česko-portugalské vztahy) / $d Praha : Historický ústav, 2011 $k Práce Historického ústavu AV ČR. Řada E - Encyclopaedica. ; 3 $h 378 s. : il. $z 978-80-7286-193-4 $g s. 90-94
778 $t Geschichte des dreissigjährigen Krieges. Erste Abtheilung, erster Band, Geschichte des böhmischen Aufstandes von 1618 / $a Gindely, Antonín, $d Prag : F. Tempsky, 1869 $h XVI, 486 s.
778 $t Geschichte des dreissigjährigen Krieges. Erste Abtheilung, zweiter Band, Geschichte des böhmischen Aufstandes von 1618 / $a Gindely, Antonín, $d Prag : F. Tempsky, 1878 $h XVI, 442 s.
778 $t Geschichte des dreissigjährigen Krieges. Erste Abtheilung, dritter Band, Geschichte des böhmischen Aufstandes von 1618 / $a Gindely, Antonín, $d Prag : F. Tempsky, 1878 $h XII, 496 s.
778 $t Geschichte des dreissigjährigen Krieges. Zweite Abtheilung, Die Strafdekrete Ferdinands II und der pfälzische Krieg (1621-1623) : des ganzen Werkes vierter Band / $a Gindely, Antonín, $d Prag : F. Tempsky, 1880 $h xvii, 597 stran ;
778 $t Dějiny českého povstání léta 1618. I. / $a Gindely, Antonín, $d Praha : Nákladem kněhkupce Bedřicha Tempského, 1870 $h III, 411 s.
778 $t Dějiny českého povstání léta 1618. II. / $a Gindely, Antonín, $d Praha : Nákladem kněhkupce Bedřicha Tempského, 1878 $h XI, 336 s.
778 $t Dějiny českého povstání léta 1618. III. / $a Gindely, Antonín, $d Praha : Nákladem kněhkupce Bedřicha Tempského, 1878 $h 331 s. : XLIII stran příloh
778 $t Dějiny českého povstání léta 1618. IV. / $a Gindely, Antonín, $d Praha : Nákladem kněhkupce Bedřicha Tempského, 1880 $h 463 s.
778 $t Fin de l'indépendance Bohême. II, Les premiers Habsbourgs. La défenestration de Prague / $a Denis, Ernest, $d Paris : Armand Colin et Cie, 1890 $h 563 s. ; 25 cm
778 $t Konec samostatnosti české / $a Denis, Ernest, $d V Praze : Bursík & Kohout, 1893 $h xxiii, 762 s. ; 24 cm
778 $t Bílá Hora : [kurs šestipřednáškový] / $a Krofta, Kamil, $d V Praze : J. Otto, 1914 $h 270 s. $k Sbírka přednášek a rozprav. Serie 6 ; č. 8
778 $t Nesmrtelný národ : od Bílé hory k Palackému / $a Krofta, Kamil, $d V Praze : Jan Laichter, 1940 $h 698, [VI] s. : XV obr. příl., portréty $k Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 67
778 $t O defensorech a českém povstání 1618-1620 / $a Glücklich, Julius, $d 1921 $l Český časopis historický / Praha : Historický klub, 1921 528 s. 0862-4356 27, č. 1-2 (1921), s. 63-93
778 $t Bílá Hora : její příčiny i následky / $a Pekař, Josef, $d Praha : Vesmír, 1921 $h 159 s.
778 $t Bílá Hora a Staroměstské náměstí / $a Stloukal, Karel, $d V Praze : Státní nakladatelství, 1921 $h 46, [2] s. $k Občanská knihovna ; sv. 16
778 $t Ladislav Velen z Žerotína / $a Hrubý, František, $d V Praze : Historický klub v Praze, 1930 $h xi, 381 s., [12] s. obr. příl. : il., portréty, faksim.
778 $t Doba bělohorská a Albrecht z Valdštejna : sborník osmi statí / $a Prokeš, Jaroslav, $d Praha : Výbor výstavy Albrecht z Valdštejna a doba bělohorská, 1934 $h 206 stran
778 $t Karel Starší ze Žerotína : 1564-1636 / $a Odložilík, Otakar, $d V Praze : Melantrich, 1936 $h 197, [1] s., [7] obr. příl. : il., portréty, faksimile $k Historica ; sv. 14
778 $t Bílá Hora a francouzská politika / $a Tapié, Victor Lucien, $d V Praze : Melantrich, 1936 $h 499 s. $k Historica ; sv. 15
778 $t Anglie a Bílá hora 1618-1620 = Bohemian war and British policy / $a Polišenský, Josef, $d Praha : Fil. fak. univ. Karlovy, 1949 $h 245, [4] s. : 10 obr. příl. ; $k Práce z věd. úst. ; Sv. 57
778 $t Nizozemská politika a Bílá hora / $a Polišenský, Josef, $d Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1958 $h 357 s., obr. příl. : il. ; 25 cm
778 $t Třicetiletá válka a český národ / $a Polišenský, Josef, $d Praha : Naše vojsko, 1960 $h 238 s., [9] s. mp. příl., [16] s. obr. příl. : il. ; 22 cm $k Živá minulost ; sv. 43
778 $t Třicetiletá válka a evropské krize 17. století / $a Polišenský, Josef, $d Praha : Svoboda, 1970 $h 284 stran, 48 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, mapy, portréty, faksimile
778 $t Documenta Bohemica bellum tricennale illustrantia. 1, Der Krieg und die Gesellschaft in Europa 1618-1648 / $a Polišenský, Josef, $d Praha : Academia, 1971 $h 242 s., 9 příl.
778 $t War and Society in Europe 1618-1648 / $a Polišenský, Josef, $d Cambridge : Cambridge University Press, 1978 $h [8], 261 s. ; 8°
778 $t Bílá hora a české dějiny / $a Kavka, František, $d Praha : SNPL, 1962 $h 269 stran, 2 nečíslované strany, 26 nečíslovaných stran obrazových příloh : tabulky, mapy
778 $t Staroměstská exekuce : několik stránek z dějin povstání feudálních stavů proti Habsburkům v letech 1618-1620 / $a Petráň, Josef, $d Praha : Mladá fronta, 1972 $h 242 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace $k Kolumbus ; Sv. 58
778 $t Bitva na Bílé hoře podle současného stavu znalostí / $a Petráň, Josef, $l Folia Historica Bohemica / Praha : Ústav československých a světových dějin ČSAV, 1985 501 s. 0231-7494 8, (1985,) s. 109-134
778 $t Na téma mýtu Bílé hory / $a Petráň, Josef, $l Traditio et cultus : miscellanea historica Bohemica : Miloslao Vlk, archiepiscopo Pragensi ab eius collegis amicisque ad annum sexagesimum dedicata / 1. vyd. Praha : Karolinum, 1993 266 s. : il., mapy ; 22 cm 80-7066-762-1 (brož.), s. 141-162
778 $t Úloha stavovství v předbělohorské době 1526-1620 : (vývoj názorů novodobé české historiografie.) / $a Pánek, Jaroslav, $d 1977 $l Československý časopis historický / Praha : Ústav československých a světových dějin ČSAV, 1977 944 s. 0045-6187 25 [75], č. 5, (1977,) s. 732-761
778 $t Land Codes of the Bohemian Kingdom in Relation to Constitutional Changes in Central Europe on the Treshold of the Early Modern Age / $a Pánek, Jaroslav, $d 2002 $l Historica : Historical Sciences in the Czech Republic. Series Nova / Praha : Historický ústav AV ČR, 2002 278 s. 1210-8499 80-7286-044-5 9, (2002), s. 7-39
778 $t Stát a středoevropská nadstátní organizace v myšlení šlechty na prahu novověku / $a Pánek, Jaroslav, $d 2003 $l Šlechta v habsburské monarchii a císařský dvůr (1526-1740) / Vydání 1. České Budějovice : Historický ústav Jihočeské univerzity, 2003 Opera historica ; 10 497 stran : ilustrace 80-7040-627-5, s. 33-48
778 $t Valdštejn a jeho doba / $a Janáček, Josef, $d Praha : Svoboda, 1978 $h 586 stran, 160 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, mapy, portréty, faksimile $k Členská knižnice
778 $t Historie česká : od defenestrace k Bílé hoře / $a Skála ze Zhoře, Pavel, $d Praha : Svoboda, 1984 $h 450 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, plány, faksimilie $k Členská knižnice
778 $t České stavovské povstání 1618-1620. (Otázky a problémy) / $a Janáček, Josef, $d 1985 $l Folia Historica Bohemica / Praha : Ústav československých a světových dějin ČSAV, 1985 501 s. 0231-7494 8, (1985,) s. 7-41
778 $t Komenský a stavovské povstání / $a Rejchrtová, Noemi, $d 1990 $l Český časopis historický = The Czech Historical Review / Praha : Historický ústav ČSAV, 1990 956 s. 0862-6111 88, č. 1-2, (1990), s. 63-71
778 $t Falcko-české království. (Motivy a působení zahraničněpolitické orientace Falce od české královské volby po ulmskou smlouvu 1619-1620.) / $a Bahlcke, Joachim, $d 1992 $l Časopis Matice moravské Brno : Matice moravská, 1992 0323-052X 111, č. 2, (1992,) s. 227-251
778 $t Nervus Belli Bohemici. Die finanziellen Hintergründe des Scheiterns des Ständeaufstands der Jahre 1618 bis 1620 / $a Winkelbauer, Thomas, $d 1997 $l Folia Historica Bohemica / Praha : Historický ústav AV ČR, 1997 475 s. 0231-7494 18, (1997,) s. 173-223
778 $t Jindřich Matyáš Thurn : muž činu / $a Pojar, Miloš, $d Praha : Ivo Železný, 1998 $h 259 stran : ilustrace, portréty $k Osobnosti
778 $t Österreichische Geschichte 1522-1699. Ständefreiheit und Fürstenmacht. Länder und Untertanen des Hauses Habsburg im konfessionellen Zeitalter, I-II / $a Winkelbauer, Thomas, $d Wien : Ueberreuther, 2003, 2004 $h 621 + 565 s.
778 $t The White Mountain as a symbol in modern Czech history / $a Petráň, Josef, $d 1998 $l Bohemia in History / Cambridge : Cambridge University Press, 1998 XIV+389 s. 0-521-43155-7, s. 143-163
778 $t Černý den na Bílé hoře. 8. listopad 1620 / $a Uhlíř, Dušan, $d Brno : Ave, 1998 $h 169 s., il.
778 $t Zpustošení Chrámu svatého Víta v roce 1619 / $a Kramář, Vincenc, $d Praha : Artefactum, 1998 $h 162 s. $k Fontes historiae artium. 6.
778 $t La bataille de la Montagne Blanche (8 novembre 1620). Un mystique chez les guerriers / $a Chaline, Olivier, $d Paris : Éditions Noesis, 1999 $h 623 s.
778 $t Tištěné prameny o českém stavovském povstání z let 1618-1621 v anglických knihovnách / $a Miller, Jaroslav, $d 2003 $l Folia Historica Bohemica / Praha : Historický ústav AV ČR, 2003 303 s. 0231-7494 20, (2003,) s. 133-213
778 $t Falcký mýtus. Fridrich V. a obraz české války v raně stuartovské Anglii / $a Miller, Jaroslav, $d Praha : Argo, 2004 $h 235 s., obr. příl. $k Historické myšlení. 20.
778 $t 8.11.1620 - Bílá hora : o potracení starobylé slávy české / $a Kučera, Jan Pavel, $d Praha : Havran, 2003 $h 179 s. : il. $k Dny, které tvořily české dějiny ; 7
778 $t Der Winterkönig. Friedrich V. Der letzte Kurfürst aus der oberen Pfalz. Amberg, Heidelberg, Prag, Den Haag. $d Augsburg : Haus der Bayerischen Geschichte, 2003 $h 376 s. + 1 CD ROM. $k Veröffentlichungen zur Bayerischen Geschichte und Kultur. 46/03.
778 $t From compromise to rebellion. Religion and political power of the nobility in the first century of the Habsburgs' reign in Bohemia and Moravia / $a Bůžek, Václav, $l Journal of Early Modern History Leiden, Brill 1385-3783 8, (2004), s. 31-45
778 $t Velké dějiny zemí Koruny české. Sv. 7., 1526-1618 / $a Vorel, Petr, $d Praha : Paseka, 2005 $h 639 s. : il.
778 $t Filip Fabricius z Rosenfeldu a Hohenfallu. Život, rod a dílo defenestrovaného sekretáře / $a Kilián, Jan, $d České Budějovice : Veduta, 2005 $h 438 s. $k Osobnosti českých a moravských dějin. 3.
778 $t Od České konfederace k Obnovenému zřízení zemskému : (kontinuita a diskontinuita v proměnách českého státu a jeho ústavního zřízení na pomezí stavovství a absolutismu) / $a Pánek, Jaroslav, $d 2006 $l Vývoj české ústavnosti v letech 1618-1918 / Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2006 1001 s. 80-246-1209-7, s. 13-29
778 $t Česká konfederace a Obnovené zřízení zemské - dvě české ústavy z počátku 17. století / $a Malý, Karel, $d 2006 $l Vývoj české ústavnosti v letech 1618-1918 / Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2006 1001 s. 80-246-1209-7, s. 30-44
778 $t Pobělohorské konfiskace : moravský průběh, středoevropské souvislosti, obecné aspekty / $a Knoz, Tomáš, $d Brno : Matice moravská : Masarykova univerzita, 2006 $h 993 s. : barev. il. $k Knižnice Matice moravské ; 19
778 $t Kardinál František Ditrichštejn : 1570-1636 : gubernátor Moravy / $a Balcárek, Pavel, $d České Budějovice : Veduta, 2007 $h 255 s., viii s. barev. obr. příl. : il., mapy, portréty, faksim., geneal. tabulky $k Osobnosti českých a moravských dějin ; sv. 5
778 $t Velké dějiny zemí Koruny české. Sv. 8., 1618-1683 / $d Praha : Paseka, 2008 $h 711 s. : il.
778 $t Karel starší ze Žerotína : don Quijote v labyrintu světa / $a Knoz, Tomáš, $d Praha : Vyšehrad, 2008 $h 365 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty, faksim. $k Velké postavy českých dějin ; sv. 11
778 $t České země v letech 1584-1620 : První Habsburkové na českém trůně. 2 / $a Čechura, Jaroslav, $d Praha : Libri, 2009 $h 493 s. : ilustrace $k Dějiny českých zemí.
778 $t Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky : letáky jako pramen k vývoji a vnímání české otázky v letech 1619-1632 / $a Hubková, Jana, $d Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta v nakl. Togga, 2010 $h 1003 s. : il. $k Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis ; 8
910 ## $a ABB115
997 $a JS
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link